Heim Nyhende Journalistopplæring på rekordtid

Journalistopplæring på rekordtid

Kjenner du nokon med ei journalistspire i magen? På seks månader kan ein lære det journalistiske handverket i Nynorsk avissenter og Nynorsk mediesenter.

 

 

Nynorsk Avissenter og Nynorsk mediesenter søkjer etter nye nynorskpraktikantar, med kursstart i slutten av august.

20 praktikantar har til no gjennomført opplæringa ved Nynorsk Avissenter i Førde. Halvparten har fått fast jobb eller lengre vikariat som journalistar, sju bit seg faste i journalistikken som tilkallingsvikarar og to har fast jobb i kommunikasjonsbransjen.

­– Vi har Noregs mest effektive opplæring i moderne avisjournalistikk, med stor vekt på digital kompetanse, seier Ivar Myklebust Longvastøl, dagleg leiar for Stiftinga Nynorsk avissenter i ei pressemelding.

– Vi ønskjer søkjarar frå heile landet som har lyst å skrive nynorsk, og vi tek inn praktikantar med ulik utdanning og erfaring, understrekar Longvastøl.

Praktikantane startar med praksis i Firda Media, landets største dagsavis som vert redigert på nynorsk. Her vert dei rettleia av kvar sin mentor og andre erfarne journalistar. I tillegg får dei fagleg påfyll frå dyktige forelesarar frå Amedia, NRK og høgskular.

Etter fire månader i Førde, går praktikantane til ein sjølvvald redaksjon. Vårens kull skal til Klassekampen, Bergens Tidende og Dalane Tidende, og ein held fram i Firda.

– Målet vårt er å gje unge og engasjerte nynorskbrukarar ein innfallsport til ei lynkarriere som journalist. Dyktige journalistar som brukar nynorsk vil styrke nynorsk som eit moderne bruksspråk, seier Longvastøl.

Fast stilling i NRK
Nynorsk Avissenter vart starta etter modell frå NRK Nynorsk mediesenter som òg held til Førde.

Nynorsk Mediesenter har sendt frå seg 115 nynorskpraktikantar sidan starten. 59 prosent av dei arbeider i media. Nesten 50 prosent er i NRK. Totalt har 44 fått fast tilsetting, 38 i NRK.

Nynorsk Mediesenter lyser òg ut etter nynorskpraktikantar.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...