Heim Nyhende Stiller til attval for Norsk Målungdom

Stiller til attval for Norsk Målungdom

Målundommen gir ikkje opp nynorsken i Trøndelag.

 

Til helga kjem 50 målungdomar til Hommelvik ungdomsskole i Malvik for å halde landsmøte.

På programmet står utarbeiding av ny språkpolitikk og val av personar til sentrale verv.

Leiaren i Norsk Målungdom, Synnøve Marie Sætre, stiller til attval.

– Korleis har året som leiar vore?

– Det har vore eit år med bratt læringskurve og mange fine opplevingar. Å vere leiar for ein organisasjon med så mange flotte og flinke medlemer er veldig kjekt. Det er òg stor stas å få reise rundt og besøke skular i heile landet og snakke om språk. På målferd opplever me ofte at elevane synest det er nyttig og spanande å møte nynorsken som noko anna enn verbbøying i sidemålsundervisninga, og kanskje nokre av dei får eit litt nytt syn på nynorsken, og ingenting er betre enn å sjå at arbeidet nyttar.

– Kvifor tek du attval?
– Eg skal innrømme at då eg gjekk på som leiar i fjor, hadde eg tenkt at det skulle vere berre for eitt år, men året som leiar gjorde meg meir engasjert. Når ein jobbar så mykje med ei spesiell sak, ser ein tydelegare framgangen, men òg dei områda me har meir å gå på. Difor ynskjer eg å halde fram arbeidet for språket mitt.

– Vi har ulike framlegg på trappene som kan ta politikken vår i ei litt meir progressiv retning. Til dømes har vi ei fråsegn som nok kan vekke oppsikt i vertsfylket Sør-Trøndelag, seier Sætre.

Ikkje tapt sak i Trøndelag

Målungdommen ynskjer å markere nynorsken der dei kjem.

– Den siste skulekrinsen med nynorsk i Trøndelag gjekk over til bokmål for ikkje så lenge sidan, men Målungdomen ser ikkje på nynorsk i Trøndelag som ei tapt sak. Me ynskjer at Trøndelag ikkje avskriv nynorsken, men tek han i bruk på nye område, og ser på han som eit hjelpemiddel for å løyse utfordringar me vil stå overfor i framtida, skriv Sætre i ein epost til Framtida.no.

 

Dette er innstillinga til det nye sentralstyret i Norsk Målungdom:

Leiar: Synnøve Marie Sætre, Ørsta i Møre og Romsdal

Nestleiar: Fredrik Hope, Gloppen i Sogn og Fjordane

Skrivar: Kirsti Lunde, Lom i Oppland

Økonomiansvarleg: Hans Rasmus Glomsrud i Eidsberg i Østfold

Sentralstyremedlem: Kine Gjertrud Svori, Luster i Sogn og Fjordane

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...