Heim Nyhende Skodje går inn i LNK igjen

Skodje går inn i LNK igjen

 

Samrøystes kommunestyre gjekk inn for å melda Skodje inn i Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK).

 

– Eg trur det var ei forgløyming i ein sparerunde som gjorde at me i si tid melde oss ut, seier Skodje-ordførar Dag Olav Tennfjord (H).

Han gir æra til forslagsstillar Venstre og leiar i det lokale mållaget Arnstein Sætre for at kommunen på nytt melder seg inn i LNK.

Tennfjord (bildet) er oppvaksen med nynorsk i nynorskkommunen Skodje. Han har bakgrunn frå næringslivet der han har registrert at det er mykje bokmålsbruk, sjølv på Sunnmøre.

– For meg er nynorsken nærmare daglegtalen, og kjem raskare på tunga, seier han.

Tøffe kutt

Kommunen har vore gjennom ein tøff sparerunde dei siste åra, og kutta ti årsverk på kommunehuset, ifølgje Skodje-ordføraren.

Kommunen gjekk med overskot i fjor etter ein ekstra god skatteinngang, og budsjetterer med overskot i år også.

Går for samanslåing

19. mai er det folkerøysting i kommunen om samanslåing. Innbyggjarane får to alternativ: anten ein storkommune på Sunnmøre eller ei samanslåing med Aurskog, Stordal og Norddal. Namnet på den kommunen kan bli Storfjord kommune, etter Storfjorden som dei ligg langs.

Begge alternativa blir nynorskkommunar.

LES SAKA: Blir Ålesund nynorskby?

Skodje er ein pendlarkommune og har opplevd kraftig vekst dei siste åra. 1. januar var det 4620 innbyggjarar i kommunen, 982 fleire enn for ti år sidan.

– Me har fleire sysselsette i andre kommunar enn i eigen kommune. 36 prosent av alle sysselsette jobbar i Ålesund, og mange jobbar òg i Haram, fortel Skodje-ordførar Dag Olav Tennfjord.

Skodjebruene. Foto: Frode Inge Helland/CC BY 2.5-lisens

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...