Heim Nyhende Jublar for millionløyving til unge nynorsklesarar

Jublar for millionløyving til unge nynorsklesarar

Redaksjonen for dei nynorske nettavisene Framtida.no og Framtidajunior.no er strålande glade etter at Stortinget i revidert nasjonalbudsjett har vedteke å løyva 1,2 millionar kroner til dei to nynorsktiltaka for unge lesarar.

 

– Framtida.no og Framtidajunior. no er gode nynorsktiltak som leverer journalistikk til barn og ungdom som elles ikkje har tilgang på si eiga målform, seier stortingsrepresentant Terje Breivik (V) i ei pressemelding frå dei fire regjeringspartia. Han meiner vedtaket viser at nynorsktiltak er viktig for regjeringa.

Etter handsaminga av statsbudsjettet stod dei to tiltaka utan støtte, men fleirtalet i kulturkomiteen har peikt på at dette var viktige tiltak som burde vidareførast. Løyvinga gjeld for 2019 og er ein del av semja om revidert nasjonalbudsjett mellom dei fire regjeringspartia på Stortinget.

Det betyr at Landssamanslutninga for nynorskkommunar (LNK), som driv dei to nynorsktiltaka for barn og unge, får innvilga søknaden sin som dei først ikkje fekk gjennomslag for i statsbudsjettet.

– LNK er eit tiltak samarbeidspartia har støtta i mange år, og det er kjekt at Stortinget med regjeringspartia i spissen endå ein gong bidreg til å fremja nynorsken, seier stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp).

– Ei anerkjenning av det viktige arbeidet som blir gjort, seier Liv Kari Eskeland (H). Foto: Høgre– Ei anerkjenning

Også Liv Kari Eskeland (H) er glad for løyvinga til Framtida.no og Framtidajunior.no.

– At støtta no blir vidareført er ei anerkjenning for det viktige arbeidet som vert gjort, og det bidreg vonleg til at barn og unge opplever at formidling på nynorsk og i seg sjølv har ein eigenverdi, seier representanten for Hordaland.

– Framover er det eit mål å få gjort denne støtta meir føreseieleg, seier Tore Storehaug (KrF). Foto: Runar B. MælandLøyvinga kjem etter at samarbeidsforumet Nynorsk forum i vår sende eit brev til Kulturdepartementet der dei 17 medlemsinstitusjonane og -organisasjonane bad om at det blei løyvd midlar for å sikra vidareføring av tiltaka.

Også stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) gler seg over at Framtida.no og Framtidajunior.no no kan halda fram. Han seier nynorsktiltaka har brei støtte blant målorganisasjonane og på Stortinget, og at det difor er eit mål å få gjort støtta meir føreseieleg.

Letta redaktør

Redaktør Svein Olav Langåker i Framtida.no og Framtidajunior.no er svært glad for løyvinga og for at redaksjonen får halda fram med å laga eit godt digitalt tilbod for barn og unge på nynorsk.

– Me har sett at tilboda blir meir og meir brukt. Då ville det vera synd viss me hadde vore nøydde til å kutta i tilbodet. Det slepp me no, seier han til Nynorsk pressekontor.

Så langt i år har dei to nynorsktiltaka i snitt blitt brukt av 110.000 brukarar kvar månad. Totalt har det vore ein halv million brukarar innom nettsidene til dei to digitale nynorsktilboda så langt i år.

– Me ser at det blir fleire faste brukarar, og at me blir brukt både i skulen og på fritida. Me ser òg at sakene våre i større grad blir sitert av andre. Det betyr at me lagar journalistikk som er viktig, seier Langåker.

Han håpar støtta vil halda fram og er glad for signala i pressemeldinga frå regjeringspartia om at det er eit mål å gjera støtta meir føreseieleg.

– Viktig motvekt

Også leiar Magne Aasbrenn i Noregs Mållag er glad for løyvinga til Framtida-tiltak. Han viser til at Noregs Mållag er ein av organisasjonane som har ivra for at LNK skulle få pengar til dette i revidert nasjonalbudsjett.

– Me er glade for at regjeringa skjønar at barn og unge må få eit tilbod om aktuelt lesestoff på nynorsk som ei motvekt mot den store mengda av lesestoff på bokmål, seier han. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...