Heim Nyhende – Juridiske tekstar betre på nynorsk

– Juridiske tekstar betre på nynorsk

Juridiske tekstar blir betre på nynorsk, meiner bokmålsmann og professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen. Jussprofessoren får brei støtte for synet sitt.

– Vi som skriv bokmål har mykje å lære av nynorsk, særleg i det å skrive eit enklare og lettare tilgjengeleg språk, skriv Giertsen i eit lesarinnlegg i Bergens Tidende torsdag.

Giertsen, som sjølv bruker bokmål, har i mange år rådd studentar som hadde nynorsk som hovudmål på vidaregåande til å fortsette med nynorsk når dei skriv juss. I jussen finst det færre kjelder på nynorsk enn på bokmål.

– Dette gjer at dei som skriv nynorsk ofte får eit meir gjennomtenkt forhold både til dei juridiske omgrepa og til språket i det store og heile, seier Giertsen.

Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, fortel at dei stilistiske ideala i nynorsk gjer det lettare å skrive klart og forståeleg.

Ein annan nynorskentusiast ved juridisk fakultet i Bergen er Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettsvitskap. Han blei nyleg kåra til beste formidlar på fakultetet. Ifølgje Sunde avheng jussen mykje av eit omgrepsapparat som er utvikla på dansk, og noko tysk. Omgrepa har latt seg omsetje til bokmål, men ikkje til nynorsk.

– Juristar som bruker nynorsk må omsetje dei juridiske omgrepa til aktivt språk. Dette kan vere vanskeleg for ferske jusstudentar, men det er veldig lærerikt, seier Sunde. (NPK) 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...