Heim Nyhende – Juridiske tekstar betre på nynorsk

– Juridiske tekstar betre på nynorsk

Juridiske tekstar blir betre på nynorsk, meiner bokmålsmann og professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen. Jussprofessoren får brei støtte for synet sitt.

– Vi som skriv bokmål har mykje å lære av nynorsk, særleg i det å skrive eit enklare og lettare tilgjengeleg språk, skriv Giertsen i eit lesarinnlegg i Bergens Tidende torsdag.

Giertsen, som sjølv bruker bokmål, har i mange år rådd studentar som hadde nynorsk som hovudmål på vidaregåande til å fortsette med nynorsk når dei skriv juss. I jussen finst det færre kjelder på nynorsk enn på bokmål.

– Dette gjer at dei som skriv nynorsk ofte får eit meir gjennomtenkt forhold både til dei juridiske omgrepa og til språket i det store og heile, seier Giertsen.

Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, fortel at dei stilistiske ideala i nynorsk gjer det lettare å skrive klart og forståeleg.

Ein annan nynorskentusiast ved juridisk fakultet i Bergen er Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettsvitskap. Han blei nyleg kåra til beste formidlar på fakultetet. Ifølgje Sunde avheng jussen mykje av eit omgrepsapparat som er utvikla på dansk, og noko tysk. Omgrepa har latt seg omsetje til bokmål, men ikkje til nynorsk.

– Juristar som bruker nynorsk må omsetje dei juridiske omgrepa til aktivt språk. Dette kan vere vanskeleg for ferske jusstudentar, men det er veldig lærerikt, seier Sunde. (NPK) 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...