Heim Nyhende – Juridiske tekstar betre på nynorsk

– Juridiske tekstar betre på nynorsk

Juridiske tekstar blir betre på nynorsk, meiner bokmålsmann og professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen. Jussprofessoren får brei støtte for synet sitt.

– Vi som skriv bokmål har mykje å lære av nynorsk, særleg i det å skrive eit enklare og lettare tilgjengeleg språk, skriv Giertsen i eit lesarinnlegg i Bergens Tidende torsdag.

Giertsen, som sjølv bruker bokmål, har i mange år rådd studentar som hadde nynorsk som hovudmål på vidaregåande til å fortsette med nynorsk når dei skriv juss. I jussen finst det færre kjelder på nynorsk enn på bokmål.

– Dette gjer at dei som skriv nynorsk ofte får eit meir gjennomtenkt forhold både til dei juridiske omgrepa og til språket i det store og heile, seier Giertsen.

Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, fortel at dei stilistiske ideala i nynorsk gjer det lettare å skrive klart og forståeleg.

Ein annan nynorskentusiast ved juridisk fakultet i Bergen er Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettsvitskap. Han blei nyleg kåra til beste formidlar på fakultetet. Ifølgje Sunde avheng jussen mykje av eit omgrepsapparat som er utvikla på dansk, og noko tysk. Omgrepa har latt seg omsetje til bokmål, men ikkje til nynorsk.

– Juristar som bruker nynorsk må omsetje dei juridiske omgrepa til aktivt språk. Dette kan vere vanskeleg for ferske jusstudentar, men det er veldig lærerikt, seier Sunde. (NPK) 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...