Heim Nyhende Kampklar

Kampklar

Mette Nord er nyvald leiar i Fagforbundet. Hjartesakene hennar er kampen mot privatisering og kampen for å sikre gode jobbar. Men ho kan gjerne slå eit slag for nynorsken også.

 

–    Kva er ditt forhold til nynorsk?

–    Språk er viktig. Eg må nok vedgå at eg ikkje skriv så ofte på nynorsk, men det er ikkje det same som at eg ikkje verdset nynorsken.

–    Fagforbundet har vore oppteke av nynorsk og kampen for rettane nynorskbrukarane har. Kva tenkjer du om det?

–    Fagforbundet var det første fagforbundet som vedtok ein språkpolitikk, og framleis trur eg vi er blant dei få som har ein slik politikk. Språkpolitikken vår heng sjølvsagt ikkje saman med val av leiar, den er det våre vedtaksføre organ som tek avgjerd om. Det er ikkje så lenge sidan vi fornya samarbeidsavtalen vår med LNK.

–    Kva trur du blir den viktigaste utfordringa til nynorskkommunane?

–    Det blir feil å peike på språkpolitikk aleine i eit slikt spørsmål. Vi har nyleg fått ei ny regjering som har planar om omfattande privatisering, og som vil bruke tvang for å slå saman kommunar. Eg er òg alvorleg bekymra for kommuneøkonomien under den nye regjeringa. Eg miner at det må vere opp til folk i kvar enkelt kommune om dei vil ha nynorsk som hovudmål. Det bør ikkje være opp til politikarar i Oslo å ta slike avgjerder. Ei felles språkleg oppgåve for all offentleg forvalting er å skrive lettfatteleg, slik at alle skjøner det forvaltinga skriv.

–    Kor viktig er det å formidle god nynorsk i skule og barnehage? Og få tilgang til god nynorsklitteratur for alle målgrupper?

–    Vi har to skriftspråk her i landet. Då er det sjølvsagt viktig med godt språk i skule og barnehagar på den målforma folk nyttar, uavhengig om det er nynorsk eller bokmål, men det er klart at oppgåva er mykje større for nynorsken. Vi må oppmode barn til å bruke si eiga dialekt. Eg meiner vidare at folk bør sikrast tilgang til god litteratur på den språkforma dei nytter. Her er biblioteka viktige. Men alle veit at det krev pengar å gje ut bøker på nynorsk. Når den nye regjeringa kuttar i kulturbudsjetta, lover det ikkje godt.

–    Kvifor er samarbeidet mellom Fagforbundet og LNK viktig?

–    Fagforbundet har medlemer i alle kommunar. Språkpolitikk og kampen for at vi fortsett skal ha to skriftspråk, er viktig for mange medlemer. Det kjem til uttrykk i politikken vår, men òg i høve kven vi vel å samarbeide med. Det er ein viktig grunn til at vi samarbeider med LNK.

–    Kva er di hjertesak som leiar?

–    Det er kampen mot privatisering og kampen for trygge og gode jobbar for medlemene. Alle bør ha ein sjølvsagt rett til å ha ei løn dei kan leve av, og trygg jobb å gå til kvar dag.

–    Korleis var det å overta leiarstolen?

–    Eg er stolt over ha blitt vald til leiar for ein av dei største organisasjonane i landet. Medlemene har gjeve meg tillit, og eg er klar for å gå laus på alle oppgåvene. Det er mange hindringar på vegen, men vi har vist at vi kan vinne før, og eg er viss på at vi skal gjere det igjen. Vi har dessutan om lag 20 000 tillitsvalde landet rundt som vil gjere sitt beste for medlemene.

Mette Nord

Aktuell: Tok nyleg over som leiar i Fagforbundet

Les:  Aviser dagleg

Høyrer på: Blant anna Joe Cocker

Førebilete: Nelson Mandela

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...