Heim Innspel Kommentar: Juleregn og julefred

Kommentar: Juleregn og julefred

 

No har det vore likt seg att nokre dagar heime hjå meg i Lærdal. Tidleg desember, skoddegrått budleregn, nitungt, mørkt midt på dagen. Og så nokon skikkelege vindflager.

 Det ular rundt øyra, det ligg strødd med kvist og greiner i vegane og blautt lauv oppetter utedøra, og blomsterurna ute på trappa, som ikkje var innteken for vinteren, står opp ned med to nye skar på kanten. Plastikkbøtter og tomme bosspann finn seg nye og til no ukjende lagringsplassar. Eg har ei kjensle av at dette har noko med lystenning og julegater å gjera. Duellen mellom teknisk sjef og han Eivind beinlaus er årviss her i Lærdal.  

Så då har me endå ein grunn til å gle oss til jul og til lys og triveleg lag i stova og ved kjøkkenbordet. Og me kan fundera litt på juleskikkar og juleord. For juleorda er viktige for oss. Lurer du på om det er jul eller jol, kan eg trøysta deg med at begge går, men jul er mest vanleg i våre dagar. Så er det visse atterhald, sjølvsagt. Eg slit med «Eg synger julekvad», der skal det liksom vera o. Det er nett som når koret vårt skal syngja «Det hev ei rosa sprunge». Når me framfører eit så høgtidsstemt bilete som at ei rose har sprunge, må det vera både hev og ei rosa, sjølv om dei ikkje lenger finst i rettskrivinga.

Me kan elles spora mange av orda frå denne høgtida heilt attende til norrøn tid. Og sjølve ordet jul er opphavleg eit heidensk midtvintersblot. Julaftan heitte i si tid jólaptann. I norrønt finn me òg jólahelgr, jólamorginn og jólanott. Du kunne alt då drikka jólaol, men du måtte laga det sjølv, det fanst ikkje på flaske eller boks, rimelegvis. Og romjula høyrer til i denne lange tradisjonen. Ein rúmheilagr dagr var ein dag som ikkje var heilag etter lova, er det sagt. Så derfor vart romjula yrkedagane mellom juledagane og trettandagen. På mine trakter heiter det forresten klavadagane. Somme hevdar at det kjem av at ein sleppte ut kyrne ein yrkedag i romjula, då slapp dei ut or klaven. Eg veit ikkje om det er rett, men usannsynleg er det vel ikkje.

Julehefta, eller juleblådn, som eg seier, er av nyare dato. Men Smørbukk nærmar seg faktisk 75 og Vangsgutane er eit år yngre, så dei dreg på åra, dei bygdemenneska òg. Knoll og Tott, verdas eldste teikneserie, har feira hundre for lenge sidan. Juleblada er sjølvsagt truga av dvd-ar og fjernsyn og dataspel og av dei moderne blada, som er meir «up to date», men eg ser at stativet med juleblad er på plass i år som i fjor. Visste de forresten at julebukkane først på var utkledde med bukkehovud? Fyrste seinare har me kunna variera kostyma meir.

Hugs for all del å setja opp julebandet til jul. Julenek er noko moderne som eg ikkje kjennest heilt ved. Så må du ikkje bera ut att jula: Det gjer du viss du seier nei takk til traktering, veit du! Då vert det ikkje skikkeleg jólagæfa, som dei gamle sa, eller julelukke, som me ville seia. Julelukka, den fredelege og sæle, som ikkje er avhengig av julepakker og julebord, ho er verd å streva etter for alle. Dei fleste på jorda får nok ikkje oppleva ho i år, heller.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...