Heim Nyhende - Kan råke nynorskavisene

– Kan råke nynorskavisene

Også Sunnmørsposten engasjerer seg i kampen for å behalde pressestøtta slik den er i dag.

 

– Pressestøtte har vore ein føresetnad for at nynorsk som avisspråk har fått utvikle seg. Dei små lokale fådagarsavisene er nære og viktige stemmer som bidreg til å skape større mangfald, skriv Sunnmørsposten på leiarplass.

Avisa meiner Kulturdepartementet kan kome til å råke aviser som har nynorsk som si berande språkform,og dette gjeld aviser både på papir og digitalt. 

Les også:  – Ingen nynorskaviser å miste

– Vi er slett ikkje sikre på at departementet har vore klar over effekten av dette For ordens skuld gjer vi merksam på at avisa Sunnmørsposten ikkje får produksjonstilskot, men konsernet Sunnmørsposten eig fleire lokalaviser som får støtte, og som vil bli direkte råka av forslaget.

Ifølgje Mediebedriftenes Landsforening (MBL) omfattar kuttforslaget 30 aviser. I vårt område gjeld det Møre-Nytt, Vikebladet-Vestposten, Vestlandsnytt og Fjordingen, samt Fjordenes Tidende som er tospråkleg, skriv Sunnmørsposten.

Avisa slår fast at dette er veldrivne lokalaviser, men at fleire av dei har svært små driftsmarginar.

– Konsekvensen av å skulle redusere den økonomiske støtta i ei tid då heile mediebransjen står midt i ein krevjande omstillingsprosess,kan bli svært alvorleg

– Vi meiner det er særs viktig for nynorsken si stilling at lokalavisene lykkast i omstillinga frå å vere tradisjonelle papiraviser til å bli mediehus som publiserer på fleire plattformer, og då kan ikkje rammevilkåra bli vilkårleg endra.

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...