Heim Nyhende - Kan råke nynorskavisene

– Kan råke nynorskavisene

Også Sunnmørsposten engasjerer seg i kampen for å behalde pressestøtta slik den er i dag.

 

– Pressestøtte har vore ein føresetnad for at nynorsk som avisspråk har fått utvikle seg. Dei små lokale fådagarsavisene er nære og viktige stemmer som bidreg til å skape større mangfald, skriv Sunnmørsposten på leiarplass.

Avisa meiner Kulturdepartementet kan kome til å råke aviser som har nynorsk som si berande språkform,og dette gjeld aviser både på papir og digitalt. 

Les også:  – Ingen nynorskaviser å miste

– Vi er slett ikkje sikre på at departementet har vore klar over effekten av dette For ordens skuld gjer vi merksam på at avisa Sunnmørsposten ikkje får produksjonstilskot, men konsernet Sunnmørsposten eig fleire lokalaviser som får støtte, og som vil bli direkte råka av forslaget.

Ifølgje Mediebedriftenes Landsforening (MBL) omfattar kuttforslaget 30 aviser. I vårt område gjeld det Møre-Nytt, Vikebladet-Vestposten, Vestlandsnytt og Fjordingen, samt Fjordenes Tidende som er tospråkleg, skriv Sunnmørsposten.

Avisa slår fast at dette er veldrivne lokalaviser, men at fleire av dei har svært små driftsmarginar.

– Konsekvensen av å skulle redusere den økonomiske støtta i ei tid då heile mediebransjen står midt i ein krevjande omstillingsprosess,kan bli svært alvorleg

– Vi meiner det er særs viktig for nynorsken si stilling at lokalavisene lykkast i omstillinga frå å vere tradisjonelle papiraviser til å bli mediehus som publiserer på fleire plattformer, og då kan ikkje rammevilkåra bli vilkårleg endra.

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Godt å møtast til festspel igjen

Festspelpublikummet i Ørsta og Volda fekk høyre og sjå programpostar med både Hallstein Bronskimlet, bibelspråk, konspirasjonsteoriar, frisk popmusikk og eksperimentell tango.

Tydde til sivil ulydnad etter manglande nynorsk i Heimevernet

Etter ni år med førespurnader om korrespondanse på nynorsk, rann begeret over for heimevernsoldat Erlend Trones (40). Då innkallinga...

Nynorsk litteraturpris til Tore Renberg: – Kan få lesarane i den nye tida til å elska litteratur

Tore Renberg får Nynorsk litteraturpris 2020 for romanen «Tollak til Ingeborg». – Det har vore forløysande for meg å...

På jakt etter føregangskommunar på lokaldemokrati

Kommunar over heile landet er oppfordra til å søkje om å bli føregangskommune innan lokaldemokrati. – Dette er ikkje...