Heim Nyhende Klar for festival i Aurland

Klar for festival i Aurland

Etter 7 år byrjar Nynorske litteraturdagar verkeleg å finne si form.

I dag opnar Nynorske litteraturdagar i Aurland, og festivalleiar Arve Tokvam gler seg over at arrangementet no ser ut til å ha fått eit godt fotfeste både hjå dei sjølve, men ikkje minst hjå publikum.

Gode kombinasjonar

Dette året skal meir enn 20 einskildarrangement avviklast, i tillegg til skulearrangementa på fredagen.

Og det er kombinasjonen av fleire ingrediensar, som til dømes musikk og litteratur som slår best an hjå publikum, har arrangørane erfart i løpet av desse åra. Litteraturfesten ønskjer i år å freiste med arrangement med noko utradisjonelle kombinasjonar.

– Eit døme på det er eit felles arrangementet søndag føremiddag med Åshild Ulstrup, som har skrive ei varm og undrande bok om døden seint i livet, og Arnfinn Kolerud, som skriv morosamt om ihuga nynorskingar i Vassbygda-trilogien sin, fortel Tokvam.

Andre som finn vegen til Aurland i helga er mellom andre forfattarane Agnes Ravatn, Olaug Nilssen, Linda Eide, Brit Bildøen og Anne Viken, og musikarane Tønes og Lars og Ola Bremnes.

– Me har òg store forventningar til Arnhild Litleré sin poesikonsert, basert på tekstar av Olav H. Hauge og Jon Fosse.  

Fleire frå bygda

Stadig fleire utanfor festivalen sitt nærområde kjem reisande til for å vere med på ei helg kor opplevingar knytt til den nynorske litteraturen står i høgsetet.

– Særleg i fjor såg me ei utvikling der fleire tilreisande enn tidlegare fann vegen til arrangementet. Den utviklinga håpar me held fram, seier Tokvam.

– Tilreisande som bur her heile helga er med på å skapa ekstra liv til arrangementet, då dei ofte er med på mange arrangement gjennom heile helga.       

Samstundes registrerer Tokvam at aurlendingane ikkje nødvendigvis er dei som oftast deltek som gjester på festivalen.

– Det må seiast at mange aurlendingar er kjempestolte av Nynorske litteraturdagar, det ser me òg av at mange ønskjer å vera med som frivillige. Men totalt sett opplever me nok at Nynorske litteraturdagar har ein større status hjå folk utanfor enn innanfor kommunegrensene.    

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...