Heim Nyhende Klarspråksprisen til pensjonskassa

Klarspråksprisen til pensjonskassa

Statens pensjonskasse (SPK) får Klarspråksprisen 2011 for arbeidet dei har lagt ned for å gjere den kompliserte bodskapen dei formidlar til nesten ein million brukarar lettare forståeleg.

– Det er eit demokratisk problem dersom informasjon ikkje når fram til alle det gjeld, seier administrerande direktør Finn Melbø i SPK.

Klarspråksprisen blei delt ut på Klarspråkskonferansen, ei samling i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), prosjektet Klart språk i staten og Språkrådet.

Dame og Mann– Det er tredje gongen prisen blir delt ut, og juryen ser at det har vore ein generell framgang på desse åra. Kandidatane held jamt over høgare nivå, kvaliteten på klarspråksarbeidet stig og konkurransen blir skarpare, sa fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud då ho delte ut prisen. – Statsorganet har utført eit gjennomgripande arbeid og gjort ein stor innsats for å endre bedriftskulturen.

Administrerande direktør Finn Melbø og kommunikasjonsdirektør Onar Aanestad tok imot prisen på vegner av Statens pensjonskasse.

– Denne prisen er vi veldig glade for å få. Hos oss er god kommunikasjon eit felles ansvar og ein del av faget vårt, uansett kva fagområde vi tilhøyrer, sa Finn Melbø. – Å få denne prisen fortel oss at vi er på rett veg. Men vi er ikkje i mål. Det er ikkje muleg å kome i mål med språkarbeid.

Utdelinga av Klarspråksprisen er ein del av arbeidet Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet gjer for å fremme og styrkje klarspråksarbeidet i staten. Alle statlege forvaltningsorgan og helseføretak som har gjort ein ekstraordinær innsats med å gjere tekstar på papir og på nett tilgjengelege og forståelege for brukarane, kan vere kandidatar til prisen.

I juryen for Klarspråksprisen sit Kjell Lars Berge (leiar), Gunn Ovesen, Ola Breivega og Ragnfrid Trohaug.

I år har juryen vurdert følgjande kandidatar til prisen: Statens vegvesen, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Helseøkonomiforvaltninga (HELFO), Statens kartverk, Statens pensjonskasse (SPK) og Utdanningsdirektoratet.

Frå grunngjevinga til juryen: «Vinnaren i år har arbeidd med klarspråk i lang tid og klart å halde engasjementet oppe. Arbeidet er blitt ein naturleg del av organisasjonsutviklinga, og klart språk er blitt ein del av faget, uavhengig av fagområde. Statsorganet har utført eit gjennomgripande arbeid og gjort ein stor innsats for å endre bedriftskulturen. Det har heva språkkompetansen på alle nivå i organisasjonen og lagt stor vekt på brukartesting. Dette arbeidet har gitt gode resultat og høg språkleg kvalitet på begge dei norske målformene så vel som på andre språk».

Les resten av grunngjevinga på Språkrådet sine sider.

SPK har også lagt ned arbeid på andre område enn dei reint språklege. Før jul blei nettstaden deira kåra til Årets offentlege nettstad.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...