Heim Nyhende Kommunar misbruker kartleggingsprøvar

Kommunar misbruker kartleggingsprøvar

Kartleggingsprøvane i skulen skal ikkje brukast for å rangere skular og kommunar etter kvalitet, men skal vere eit hjelpemiddel for læraren og skulen til å tilpasse opplæringa til den einskilde elev.

Lesesenteret i Stavanger får mange tilbakemeldingar som tyder på at kartleggingsprøvane blir nytta til å rangere skular og kommunar etter kvalitet og at desse prøvane blir gjennomførte på ein måte som mellom anna kan gi kunstig gode resultat.

– Vi får tilbakemeldingar på at lærarar blir sette til å trene opp elevane spesielt mot desse prøvane. Kva får dei då kartlagt? Hensikta med å avdekke eventuelle svakheiter elevane har blir då borte, seier Ragnar Gees Solheim ved Lesesenteret ved Universitet i Stavanger til Forskning.no.

Studium viser at elevar som bare puggar til kartleggingsprøvane får gode resultat, men at kunnskapen ikkje står i høve til prøveresultata ved bruk av andre testar.

– Vi har peika på dette tidlegare også, og får regelmessig meldingar frå lærarar og rektorar om at kommunar har byrja å samle inn resultata for å nytte dei som mål på kvalitet. Det kan verke som om ikkje alle forstår at ein ikkje kan måle kvalitet slik. Viss desse resultata blir nytta for å oppnå eit betre omdøme og få belønning for sitt gode arbeid med skule, er det totalt forkasteleg, seier Gees Solheim.

– Kartleggingsprøvane i lesing er ikkje konstruerte for å gi informasjon ein kan nytte til å vurdere kvaliteten i skulen, og kan derfor ikkje nyttast som eit måleinstrument på kvaliteten i undervisinga, held han fram.

Han oppmodar til at kartleggingsprøvane blir nytta slik at elevar som strever med lesing, får den hjelpa dei treng.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...