Heim Nyhende Kommunikasjonen blir digital

Kommunikasjonen blir digital

Viss regjeringa får det som ho vil, skal snart all kommunikasjon mellom deg og forvaltninga skje via digital post.

– Du skal kunne sleppe å få brev frå det offentlege i den fysiske postkassen din. Regjeringa vil gjere digital post til hovudregelen når forvaltninga kommuniserer med innbyggjarane og næringslivet. Difor føreslår vi no endringar i forvaltningslova, seier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

I dag er det slik at det offentlege må hente inn samtykke frå deg for å få lov å kommunisere med deg digitalt. I eit framlegg til endring i forvaltningslova, som blir lagt fram for Stortinget i desse dagar, ønskjer regjeringa no at du heller skal seie frå viss du ikkje vil kommunisere digitalt.

– Kvart år sender offentlege verksemder ut meir enn 125 millionar brev. Dette er både arbeidskrevjande og dyrt. Forslaget til regelendring er eit skritt i retning av ei fulldigital og meir kostnadseffektiv forvaltning, seier Rigmor Aasrud i ei pressemelding.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er i gang med å etablere ei løysing for sikker digital post til innbyggjarane. 64 prosent av innbyggjarane i Noreg ønskjer å ta i bruk ei slik teneste, viser ei ny spørjeundersøking.

– I løpet av 2014 kan innbyggjarane få brev frå det offentlege i ein sikker, digital postkasse. Dei endringane i regelverket som regjeringa no føreslår er ein viktig føresetnad for å lukkast med å digitalisere offentleg forvaltning, seier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet tar sikte på at endringane blir sett i kraft 1. januar 2014. Forslaget er ein lekk i oppfølginga av digitaliseringsprogrammet regjeringa la fram i april 2012.

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...