Heim Nyhende Kommunikasjonen blir digital

Kommunikasjonen blir digital

Viss regjeringa får det som ho vil, skal snart all kommunikasjon mellom deg og forvaltninga skje via digital post.

– Du skal kunne sleppe å få brev frå det offentlege i den fysiske postkassen din. Regjeringa vil gjere digital post til hovudregelen når forvaltninga kommuniserer med innbyggjarane og næringslivet. Difor føreslår vi no endringar i forvaltningslova, seier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

I dag er det slik at det offentlege må hente inn samtykke frå deg for å få lov å kommunisere med deg digitalt. I eit framlegg til endring i forvaltningslova, som blir lagt fram for Stortinget i desse dagar, ønskjer regjeringa no at du heller skal seie frå viss du ikkje vil kommunisere digitalt.

– Kvart år sender offentlege verksemder ut meir enn 125 millionar brev. Dette er både arbeidskrevjande og dyrt. Forslaget til regelendring er eit skritt i retning av ei fulldigital og meir kostnadseffektiv forvaltning, seier Rigmor Aasrud i ei pressemelding.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er i gang med å etablere ei løysing for sikker digital post til innbyggjarane. 64 prosent av innbyggjarane i Noreg ønskjer å ta i bruk ei slik teneste, viser ei ny spørjeundersøking.

– I løpet av 2014 kan innbyggjarane få brev frå det offentlege i ein sikker, digital postkasse. Dei endringane i regelverket som regjeringa no føreslår er ein viktig føresetnad for å lukkast med å digitalisere offentleg forvaltning, seier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet tar sikte på at endringane blir sett i kraft 1. januar 2014. Forslaget er ein lekk i oppfølginga av digitaliseringsprogrammet regjeringa la fram i april 2012.

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...