Heim Innspel Kommentar: Mindre nynorsk = meir nynorsk

Kommentar: Mindre nynorsk = meir nynorsk

Kommunalbanken har som dei fleste andre norske nettstadar hatt eit domene for bokmål og eit for nynorsk. I tillegg til engelsk, japansk og nokre korte, omsette tekstar om banken på samisk og kinesisk. Som særs mange andre nettstadar, vil eg tru, var talet for klikk på nynorsksidene ikkje høge for å seie det mildt.

I ein typisk månad er det 4-5000 besøkande. Av dette var det 40 som fann dei nynorske sidene.

No er kanskje ikkje Kommunalbanken det domenet som mest vert knytt opp mot nynorsk, men dei fleste av dei omlag 150 kommunane som har nynorsk som hovudmålform er kundar hjå Kommunalbanken.

Difor tok me ei avgjerd tidlegare i år: me legg ned nynorsksida vår og flyttar nokre av tekstane over på bokmålsida. Fordelinga kan til dømes vera 25 prosent nynorsk og 75 prosent bokmål. Dette har me sjølvsagt ikkje kome på helt av oss sjølv. Statens pensjonskasse gjorde ei liknande øving for ei tid tilbake. Tilbakemeldinga dei fekk er interessant: ingen brydde seg.

Enno er domene med bokmål som hovudmålform i fleirtal, ofte med parallelt nynorskinnhald som brukaren må velje. Brukaren møter i praksis berre bokmål. Nynorsksidene blir gøymde og gløymde. Vi les annleis på skjerm enn på papir. Vi skifter heile tida mellom til dømes norsk og engelsk, og merkar ikkje så lett kva målform vi les.

På nettet er det berre ein ting som gjeld: finne det du leiter etter fortast mogleg med færrest moglege klikk. Då let vi oss ikkje distrahere av om teksten er i ein anna målform enn vi snakkar til dagleg. Vi søkjer kunnskap og då har ikkje målformen førsteprioritet. Kan det hende at å samla nynorsk- og bokmålstekstane på ein plattform gjer meir nynorsklesing totalt blant brukarane?

Det er også ein god grunn til å blande dei to målformene. Det er krevjande å halde ved like to parallelle innhaldsstrukturar sjølv om akkurat vår nettstad ikkje er særlig omfattande.

Fleirspråklegheit, om ein snakkar om bokmål og nynorsk, eller om norsk og eit framandspråk eller andre konstellasjonar av to språk som ikkje er identiske, tyder forskning på at det skjerpar hjernen å vere fleirspråkleg. Altså skulle blanding av bokmål og nynorsk på ein plattform vere reine hjernetrimmen.

Heilt frå 1814 då grunnlova vart forma har målet i språkpolitikken på overordna plan vore å skape eit felles norsk språk. Gjennom heile 1900-talet var målet å bygge opp jambyrdige målformer. På 2000-talet er det andre krefter enn dei nasjonale som norsk språk slåst mot. Det er vel kan hende nettstadane som lettast kan føra oss eit skritt nærare eit felles norsk skriftspråk. Ikkje nett over natta, men tidene endrar seg.

Me har altså fjerna 75 prosent av nynorsken på nettstaden vår. Likevel dristar vi oss til følgjande påstand: mindre nynorsk gjer at fleire av nynorsktekstane på nettstaden vår blir lest. Og det er det vi vil, er det ikkje?

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...