Heim Nyhende Krev norsk språk offshore

Krev norsk språk offshore

– Vi krev at norsk språk skal brukast på norsk sokkel, seier Per Steinar Stamnes, leiar i Sokkelforeningen i Industri Energi Statoil, ifølge industrienergi.no.

 

På landsmøtet til Industri Energi nyleg sa han at det er viktig at alle snakkar og forstår same språk, både i den daglege arbeidssituasjonen og ved ei ulykke.

– I ein hendingssituasjon er det spesielt viktig at ein slepp misforståingar. Og at alle gjer det dei får beskjed om, seier Stamnes.

Stamnes fryktar at arbeidsgivarar, spesielt i leverandørindustrien, vil hente inn billigare personell som snakkar eit anna språk enn norsk.

– Vi må ikkje vere så naive å tru at det ikkje blir ei utfordring for selskapa offshore. Når det er kostnader som er på agendaen, så veit vi at selskapa vil hente inn personell som konkurrerer på anbod og pris. Då kan vi få nye europeiske selskap inn på sokkelen.

Så lenge operatørselskapa ikkje set vilkår om språk eller lønns- og arbeidsvilkår i tilsetjingsprosessen, fryktar Stamnes det vil bli konkurranse som vil gå utover tryggleiken. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...