Heim Nyhende KrF seier nei til Sanners inntektssystem

KrF seier nei til Sanners inntektssystem

Kort tid før fristen for å søke om kommunesamanslåingar går ut, har kommunalminister Jan Tore Sanner (H) hatt eit forslag om endra inntektssystem ute på høyring.

 

Forslaget er kontroversielt og blir av fleire sett på som eit tvangsmiddel for å få fleire kommunar til å slå seg saman. No seier også Kristeleg Folkeparti klart frå at dette ikkje er noko dei vil vere med på.

– Regjeringa bør trekkje forslaget tilbake, seier partileiar Knut Arild Hareide til Nationen. I forslaget blir det skilt mellom «frivillige» og «ufrivillige» små kommunar, der dei som blir rekna som frivillig små blir straffa for å bli ståande åleine.

Partiet vedtok onsdag å seie nei til å gå inn i forhandlingar med regjeringa om stortingsmeldinga.

– Det er fordi vi meiner det ikkje er rett å komme med eit nytt inntektssystem no, så kort tid før fristen i ei viktig reform, seier Hareide. Han er samd med kritikarane som har omtalt inntektssystemet som eit tvangsmiddel for å få fleire kommunar til å slå seg saman. Oppfordringa hans til Jan Tore Sanner er klar: Trekk forslaget om endra inntektssystem.

– Eg meiner at vi ikkje bør få eit heilt nytt inntektssystem no, iallfall ikkje eit som påverkar prosessane i kommunane. Det kan vere behov for mindre justeringar, men det som blir lagt fram no er ikkje ei mindre justering, seier Hareide. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...