Heim Nyhende – Kulturrådet bør ut av Oslo

– Kulturrådet bør ut av Oslo

Den beste måten å sikre at Kulturrådet fungerer sjølvstendig utan innblanding frå politisk hald på, er å flytte det ut av Oslo, meiner kulturforskar Georg Arnestad og BI-forskar Sigrid Røyseng.

 

Dei to meiner òg det kan vere lettare for Kulturrådet å halde Storting og regjering på avstand om oppgåvene blir delte mellom eit direktorat og eit autonomt sekretariat.

– Kulturfondet skal styrast suverent utan innblanding frå Stortinget. Det faglege sjølvstendet til rådet må derfor styrkjast, og den beste måten å gjere det på er å leggje hovudkvarteret ein annan stad enn Oslo. Det kan både gi ein fysisk og mental avstand til Stortinget, seier kulturforskar Georg Arnestad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane til Aftenposten.

Arnestad trur likevel ikkje at framlegget kulturminister Thorhild Widvey (H) kom med i sommar om å regionalisere Kulturrådet, er så bra.

– Å spreie oppgåvene til rådet er dyrare og meir tungvint enn den ordninga vi har i dag. Rådsfunksjonen bør vere samla på éin plass, meiner han.

På oppmoding frå Kulturdepartementet ser Kulturrådet no på kva administrative oppgåver som kan flyttast ut av Oslo. Rådet har sjølv foreslått å flytte fagutvala og det statlege utstillingsstipendet ut av hovudstaden.

– Målet med utflyttinga er å styrkje det faglege ute i distrikta samtidig som kunnskapen vår om kulturlivet der aukar. Så lenge det ikkje gir auka kostnader og fleire byråkratiske oppgåver, er vi positive til dette forslaget, seier fungerande direktør Vibeke Mohr i Kulturrådet til avisa.

Kulturrådet forvaltar Norsk kulturfond og fordeler 766 millionar kroner til kulturlivet kvart år. Kulturrådslova frå 2013 slår fast at rådet skal vere uavhengig. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...