Heim Nyhende Lovar reformstøtte også til mindre kommunar

Lovar reformstøtte også til mindre kommunar

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) går tilbake på kravet om at samanslåtte kommunar må ha fleire enn 10.000 innbyggjarar for å få reformstøtte.

 

Regjeringa legg også bort forslaget om å avvikle fylkeskommunane. Det skal med andre ord vere tre forvaltingsnivå også etter at reforma er gjennomført.

Sanner slapp nyheita under ein debatt om kommunesamanslåingar, som vart halden under Arendalsuka fredag føremiddag.

Lagt fram i mai

Då Sanner presenterte rammene for kommunereforma i mai, var eitt av verkemidla for å stimulere til større kommunar å gje ei ekstra reformstøtte på mellom 5 og 30 millionar kroner til kommunar som fekk eit innbyggjartal på minst 10.000.

Men no snur Sanner som følgje av reaksjonane frå dei andre partia.

– Vi har lagt fram gode økonomiske verkemiddel. Eingongsstøtta ligg fast. I tillegg er det ei reformstøtte, der vi opphavleg meinte at det skulle gå til kommunar som etter ei samanslåing får 10.000 innbyggjarar. Stortinget har meint at det talet er for høgt, og då kjem eg sjølvsagt til å justere det, seier Sanner til NTB.

Fredar fylkeskommunen

Arbeiderpartiets Tore Hagebakken takka umiddelbart for avklaringa og spurde om det ikkje var noko meir dei kunne bli samde om.

Han sit i finanskomiteen for Ap, men var i kommunalkomiteen i førre stortingsperiode.

På spørsmål Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum om Sanner også kunne garantere at fylkeskommunane ikkje skal leggjast ned, kom det eit raskt «ja» frå statsråden.

– Høgre og Framstegspartiet har heile tida meint at det klarar seg med to nivå. Men når fleirtalet vil ha tre nivå, så tek regjeringa omsyn til det, sa Sanner.

– Når du har ei mindretalsregjering må ho ta omsyn til fleirtalet i Stortinget, seier Sanner til NTB.

Sentraliseringsfrykt

Vedum seier at han er uroa for at heile kommunereforma vil bli den største sentraliseringsreforma gjennom tidene.

– Vi veit at innbyggjarane i små kommunar er meir nøgde med tenestene enn innbyggjarar i større kommunar. Sanner var i debatten heilt klar på at det er på grunn av overføringsordningane. Eg meiner det er klare ord for pengane frå statsråden, seier Vedum til NTB.

Resultatet er sentralisering av innbyggjartenester som skule, helse og omsorg, meiner han. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...