Heim Nyhende Luftige planar på Voss

Luftige planar på Voss

Viss alt går etter planen, opnar Noregs første vindtunnel på Voss våren 2012.

Initiativtakar og prosjektleiar Thomas Hårklau forklarar ein vindtunnel som eit digert vifteanlegg som bles så mykje luft oppover at folk faktisk kan flyte på lufta. I det militære har det vore vanleg å bruke slike vindtunnelar til å trene soldatar i fritt fall, medan vindtunnelen på Voss i første rekkje skal vere for oppleving og aktivitet.

Først i Norden

– Vindtunnelen vår er ein type som sender lufta rundt og rundt i sirklar. Han bruker same lufta om igjen fleire gonger og er av den energieffektive typen, forklarar Hårklau. – Dette blir den første resirkulerande vindtunnelen i Norden.

Det er mange fordelar med ein vindtunnel, seier initiativtakaren:

– Du treng ikkje ha forkunnskap om korleis du bruker han. Det vil ta dei fleste 2-3 minutt frå dei prøver første gong, til dei meistrar det.

Vindtunnelen kan brukast av folk i alle aldrar, og nedre vektgrense for dei som vil sveve, er på om lag 13 kilo.

Lang veg fram

Ideen om å få ein vindtunnel har levd ei stund på Voss. Eit aktivt fallskjermmiljø har ønskt seg ein slik lenge, og første gong gründeren Hårklau byrja å involvere seg, var i 2005.

– Eg vart nysgjerrig, seier han. – Kunne det vere økonomisk berande?

Enno gjekk det to år før prosjektet vart til noko meir handfast enn planar og ønske. Då fekk Voss seg eit destinasjonsselskap, og i det laget var det investorar som var interesserte i å vere med. På den tida var det både eit ønske om ein vindtunnel og ein marknad for han, seier Hårklau. No er finansieringa på 52,5 millionar kroner på plass, og bygginga kan ta til så snart vinteren slepp taket. Prosjektet har eit eigedomsselskap og eit driftsselskap, og tanken er at det skal vere sju tilsette i drift når vindtunnelen opnar.

Frå Tyskland

– Vi har fått god støtte frå kommunen, Innovasjon Noreg og ikkje minst lokale bankar som har strekt seg langt, seier Hårklau. Alle investorane som er inne i selskapet, deriblant Stein Erik Hagen sitt selskap Canica, er norske. Alt spesialutstyret til vindtunnelen skal hentast frå Tyskland. Sjølve bygginga er det lokale leverandørar som står for, og Hårklau reknar med at ho vil utgjere 50 prosent av investeringa.

– Dette er det første store prosjektet for destinasjonsselskapet, og det er eit utruleg viktig prosjekt, seier Thomas Hårklau.

Førre artikkelWikipedia 10 år
Neste artikkelNytt nettleksikon

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...