Heim Nyhende Medlemsrekord i LNK

Medlemsrekord i LNK

 

Naustdal kommune har meldt seg inn i LNK, og med det har organisasjonen no 123 medlemer. Det er rekord.

Naustdal kommune vedtok å melde seg inn i LNK i sommar. I saksutgreiinga blir det lagt vekt på at nynorskkommunen Naustdal har språk og språkstimulering som satsingsområde både i barnehagane og skulane i kommunen. Samstundes får kommunen tilbakemeldingar på at nynorsk ikkje alltid vert nytta konsekvent, og dei tilsette i kommunen ønskjer å styrke medvitet kring språk og rettskriving. 

– Vi er med i LNK primært for å støtte arbeidet for å ta vare på og styrkje målforma vår, forklarar kulturleiar Ann Lisbeth Lesto i Naustdal. 

Dagleg leiar i LNK, Vidar Høviskeland, seier det er svært gledeleg at kommunane ser verdien og nytta av å vere med i LNK.

– Dette inspirere oss til å utvikle nye tilbod som kan komma medlemene våre til gode, seier han. 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...