Heim Nyhende Mindre nedgang av nynorskelevar

Mindre nedgang av nynorskelevar

Sjølv om talet på elevar med nynorsk som hovudmål i grunnskulen blir mindre, er nedgangen no lågare enn på fleire år.

I inneverande skuleår er det 13,3 prosent nynorskelevar i skulen, og det er berre 0,1 prosent færre enn skuleåret før.

– Dei nynorskbrukande elevane er blitt færre over lang tid, men no er nedgangen mindre, seier direktør Ottar Grepstad i Ivar Aasen-tunet i ei pressemelding.

– Særleg på Austlandet bruker færre elevar nynorsk, seier Grepstad. – Det som slår mest ut, er at storbyane veks og at folketalet i utkantstrøka går ned. No bur ni av ti nynorskelevar i grunnskulen på Vestlandet.

Større endringar på Austlandet

Utdanningsdirektoratet har nettopp publisert førebels skuledata for 2009/10. Materialet viser at dei språklege endringane skil seg mykje frå region til region.

På Austlandet har talet på nynorskelevar i skulen minka med 6 % berre frå førre skuleåret. Tilbakegangen er størst i Telemark. Der er det heile 9 % færre nynorskelevar i skuleåret 2009/2010 enn i fjor. I Oppland og Buskerud det 4 % færre.

På Vestlandet er det 1 %  færre nynorskelevar enn i fjor. Situasjonen er mest stabil i Møre og Romsdal. Der er det berre 0,5 % færre nynorskelevar no enn i fjor, mot ein tilbakegang på 1,4 % i Rogaland.

Små endringar frå 1. til 10.klasse

Det er noko fleire elevar som tek til med nynorsk i 1. klasse enn som sluttar på ungdomsskulen med nynorsk som hovudmål. I skuleåret 2009/10 er 12,5 % av elevane i 10. klasse nynorskbrukarar. Då desse var førsteklassingar hausten 2000, brukte 14,6 % av dei nynorsk.

– Kvar sjuande nynorskelev har gått over til bokmål på vegen frå 1. til 10. klasse, seier Ottar Grepstad. Det forklarer han med språkpress og dårleg språkleg sjølvtillit. Direktøren i Ivar Aasen-tunet legg vekt på at fleire nynorskbrukarar må få bli verande nynorskbrukarar. – Då må nynorskelevane få møte meir populærkultur og lesestoff i si eiga målform, og undervisninga i nynorsk som hovudmål må bli betre, seier Grepstad.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...