Heim Nyhende Mindre nedgang av nynorskelevar

Mindre nedgang av nynorskelevar

Sjølv om talet på elevar med nynorsk som hovudmål i grunnskulen blir mindre, er nedgangen no lågare enn på fleire år.

I inneverande skuleår er det 13,3 prosent nynorskelevar i skulen, og det er berre 0,1 prosent færre enn skuleåret før.

– Dei nynorskbrukande elevane er blitt færre over lang tid, men no er nedgangen mindre, seier direktør Ottar Grepstad i Ivar Aasen-tunet i ei pressemelding.

– Særleg på Austlandet bruker færre elevar nynorsk, seier Grepstad. – Det som slår mest ut, er at storbyane veks og at folketalet i utkantstrøka går ned. No bur ni av ti nynorskelevar i grunnskulen på Vestlandet.

Større endringar på Austlandet

Utdanningsdirektoratet har nettopp publisert førebels skuledata for 2009/10. Materialet viser at dei språklege endringane skil seg mykje frå region til region.

På Austlandet har talet på nynorskelevar i skulen minka med 6 % berre frå førre skuleåret. Tilbakegangen er størst i Telemark. Der er det heile 9 % færre nynorskelevar i skuleåret 2009/2010 enn i fjor. I Oppland og Buskerud det 4 % færre.

På Vestlandet er det 1 %  færre nynorskelevar enn i fjor. Situasjonen er mest stabil i Møre og Romsdal. Der er det berre 0,5 % færre nynorskelevar no enn i fjor, mot ein tilbakegang på 1,4 % i Rogaland.

Små endringar frå 1. til 10.klasse

Det er noko fleire elevar som tek til med nynorsk i 1. klasse enn som sluttar på ungdomsskulen med nynorsk som hovudmål. I skuleåret 2009/10 er 12,5 % av elevane i 10. klasse nynorskbrukarar. Då desse var førsteklassingar hausten 2000, brukte 14,6 % av dei nynorsk.

– Kvar sjuande nynorskelev har gått over til bokmål på vegen frå 1. til 10. klasse, seier Ottar Grepstad. Det forklarer han med språkpress og dårleg språkleg sjølvtillit. Direktøren i Ivar Aasen-tunet legg vekt på at fleire nynorskbrukarar må få bli verande nynorskbrukarar. – Då må nynorskelevane få møte meir populærkultur og lesestoff i si eiga målform, og undervisninga i nynorsk som hovudmål må bli betre, seier Grepstad.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...