Heim Nyhende Skal kartleggje makta i norsk kulturliv

Skal kartleggje makta i norsk kulturliv

Våren 2010 set Kulturrådet i gang eit forskingsprosjekt for å kartleggje kven det er som har makta i norsk kulturliv. Det er første gongen ei slik maktutgreiing blir gjennomført.

Forskingsprosjektet er enno i planleggingsfasen, men skal ta for seg blant anna maktstrukturane i kunstlivet og forholdet mellom kunst og politikk, opplyser Kulturrådet i ei pressemelding.

Maktutgreiingane som vart gjennomført i 1972–1981 og 1998–2003 gav dessutan svært avgrensa kunnskap om makt i kulturlivet.

Kulturrådet vil bruke våren 2010 til å førebu prosjektet og lyse ut forskingspengane til eksterne forskarar.

Kulturrådet har løyvd 2,7 millionar kroner til prosjektet, som er planlagt å gå over tre år. (©NPK)


 

Problemstillingar
Rådet har peikt ut desse sentrale problemstillingane til forskingsprosjektet:
* Prinsippet om ein armlengds avstand er eit viktig utgangspunkt i forståinga av forholdet mellom politikk, forvalting og kunst- og kulturliv. Korleis blir dette prinsippet forvalta i dag? Korleis påverkar forvaltingsideal og – endringar i tråd med New Public Management-paradigmet forståinga og praktiseringa av armlengdsprinsippet?
* Kva kjenneteiknar dei interne maktstrukturane og maktutøvinga i kunst- og kulturlivet? Og kva har skjedd med maktstrukturane i kunstlivet i samband med gjennomføringa av Kulturløftet og dei nye økonomiske rammevilkåra som det representerer?
* Korleis forstår vi relasjonane mellom kunstutøving og makt i samtida, og korleis forvaltar vi dette?
* Kva er forholdet mellom tale og tal, retorikk og løyvingar i kulturpolitikken?
* Kva slag saksområde har størst gjennomslag i kulturpolitikken, og kven er aktørane som står bak dei? (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...