Heim Nyhende Skal kartleggje makta i norsk kulturliv

Skal kartleggje makta i norsk kulturliv

Våren 2010 set Kulturrådet i gang eit forskingsprosjekt for å kartleggje kven det er som har makta i norsk kulturliv. Det er første gongen ei slik maktutgreiing blir gjennomført.

Forskingsprosjektet er enno i planleggingsfasen, men skal ta for seg blant anna maktstrukturane i kunstlivet og forholdet mellom kunst og politikk, opplyser Kulturrådet i ei pressemelding.

Maktutgreiingane som vart gjennomført i 1972–1981 og 1998–2003 gav dessutan svært avgrensa kunnskap om makt i kulturlivet.

Kulturrådet vil bruke våren 2010 til å førebu prosjektet og lyse ut forskingspengane til eksterne forskarar.

Kulturrådet har løyvd 2,7 millionar kroner til prosjektet, som er planlagt å gå over tre år. (©NPK)


 

Problemstillingar
Rådet har peikt ut desse sentrale problemstillingane til forskingsprosjektet:
* Prinsippet om ein armlengds avstand er eit viktig utgangspunkt i forståinga av forholdet mellom politikk, forvalting og kunst- og kulturliv. Korleis blir dette prinsippet forvalta i dag? Korleis påverkar forvaltingsideal og – endringar i tråd med New Public Management-paradigmet forståinga og praktiseringa av armlengdsprinsippet?
* Kva kjenneteiknar dei interne maktstrukturane og maktutøvinga i kunst- og kulturlivet? Og kva har skjedd med maktstrukturane i kunstlivet i samband med gjennomføringa av Kulturløftet og dei nye økonomiske rammevilkåra som det representerer?
* Korleis forstår vi relasjonane mellom kunstutøving og makt i samtida, og korleis forvaltar vi dette?
* Kva er forholdet mellom tale og tal, retorikk og løyvingar i kulturpolitikken?
* Kva slag saksområde har størst gjennomslag i kulturpolitikken, og kven er aktørane som står bak dei? (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...