Heim Nyhende NHO vil ha større kommunar

NHO vil ha større kommunar

NHO vil ha større kommunar for å sikre at det offentlege tenestetilbodet og servicen overfor næringslivet blir betre.

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) meiner tida nå er overmoden for å vurdere kommunestrukturen, skriv Bergens Tidende.

NHO-direktør John G. Bernander seier til avisa at det er på tide at Stortinget snart vedtek nye kommunegrenser.

Bernander viser til at den førre store runden med kommunesamanslåingar var heilt tilbake på 1960-talet. NHO-sjefen seier det i dag ikkje er nokon som angrar på det som vart gjort den gong.

Han er krystallklar på at ein må ha større kommunar dersom ein skal klare å oppretthalde og utvikle eit godt offentleg tenestetilbod, offentlege tenester, drive fornuftig arealplanlegging og sikre kommunane god nok kompetanse, skriv Bergens Tidende.

By- og regionforskar Dag Jukvam, ved Norsk Institutt for By og Regionalforskning (NIBR) meiner Norge klarar seg med 166 kommunar i framtida.

I Sogn og Fjordane meiner forskaren at dei 26 kommunane vil kunne reduserast til det halve.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...