Heim Nyhende NHO vil ha større kommunar

NHO vil ha større kommunar

NHO vil ha større kommunar for å sikre at det offentlege tenestetilbodet og servicen overfor næringslivet blir betre.

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) meiner tida nå er overmoden for å vurdere kommunestrukturen, skriv Bergens Tidende.

NHO-direktør John G. Bernander seier til avisa at det er på tide at Stortinget snart vedtek nye kommunegrenser.

Bernander viser til at den førre store runden med kommunesamanslåingar var heilt tilbake på 1960-talet. NHO-sjefen seier det i dag ikkje er nokon som angrar på det som vart gjort den gong.

Han er krystallklar på at ein må ha større kommunar dersom ein skal klare å oppretthalde og utvikle eit godt offentleg tenestetilbod, offentlege tenester, drive fornuftig arealplanlegging og sikre kommunane god nok kompetanse, skriv Bergens Tidende.

By- og regionforskar Dag Jukvam, ved Norsk Institutt for By og Regionalforskning (NIBR) meiner Norge klarar seg med 166 kommunar i framtida.

I Sogn og Fjordane meiner forskaren at dei 26 kommunane vil kunne reduserast til det halve.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...