Heim Nyhende Unge Høgre vil ha bort sidemål i Rakkestad

Unge Høgre vil ha bort sidemål i Rakkestad

Rakkestad Unge Høgre vil at kommunen skal søkje om fritak frå obligatorisk sidemål. Dei meiner fjerninga av sidemålet vil styrke norskundervisinga.

Sidemål i Østfold-kommunen er lik nynorsk, skriv Rakkestad Avis.

– Ein av fem går ut av den norske skulen utan å kunne lese og skrive godt norsk. Det er høge tal. Då meiner vi det er effektivt å fjerne obligatorisk sidemål, seier Klaus Byhrø, leiar for Rakkestad Unge Høgre til Rakkestad Avis. Unge Høgre legg vekt på at fjerninga av sidemålet vil frigjere ressurser og styrke den totale norskundervisinga.

Saman med Kristian Uttakleiv Ruud har han bede Eli Uttakleiv (H) ta saka opp i oppvekstutvalet, i håp om at Rakkestad skal søkje om fritak frå obligatorisk sidemål. Høgre har allereie gitt signal til administrasjonen om å kome med ei sak om dette på nyåret.

Klaus Byhrø meiner det er meiningslaust at dei som allereie slit med hovudmål, skal bli tvungne til å lære seg norsk på det han kallar to forskjellige måtar. Han peikar likevel på at elevane framleis skal lese tekstar på nynorsk.

– Vi trur at ved å lese nynorsk, vil gleda over språkformen bli endå større. Det er mykje fantastisk litteratur på nynorsk, og når ein fjernar den obligatoriske undervisinga, vil ein lese meir nynorsk enn ein gjer  i dag, trur Byhrø og Ruud.

Dei fryktar derfor ikkje at Rakkestad-elevane skal slite med nynorskkarakteren når dei kjem til vidaregåande skule. Samstundes er 16-åringane frå Rakkestad Unge Høgre vel vitande om at Høgre også kjempar for å fjerne obligatorisk sidemål frå vidaregåande skule.

– Det einaste argumentet vi høyrer for at sidemål skal vere obligatorisk, er at dersom du får deg ein jobb i kommunen, må du svare på brev med same målform som breva er skrivne på. I dei få tilfella det gjeld må det vere muleg å ta kursing, elles så held det at ein i kommunen kan nynorsk, meiner Byhrø.

Han ser ikkje bort ifrå at sidemål kan vere eit valfag.

– Då vil dei som vel det, lære språket på ein skikkeleg måte, slår han fast.

Les Nynorsk kultursentrum si analyse av nynorskbruken i den norske skulen.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...