Heim Nyhende Ny kommune i Nord-Trøndelag

Ny kommune i Nord-Trøndelag

Frå nyttår vart Inderøy og Mosvik kommune i Nord-Trøndelag til ein kommune; Inderøy kommune. Med denne samanslåinga er talet på kommunar i Noreg 429.

Samanslåinga av Mosvik og Inderøy vart formelt vedteke  i november 2010, og den nye kommunen består no av omlag 6 700 innbyggjarar. Det nye kommunestyret vart vald ved kommunevalet hausten 2011.

I 2010 styrka regjeringa støtta til kommunar som slår seg saman. Dei får no dekka alle dei kostnadane som er naudsynt for å få på plass ei samanslåing, melder Kommunal og regionaldepartmentet i ei pressemelding. Mosvik og Inderøy fekk utbetalt 14,6 millionar kroner. Nye Inderøy kommune vil etter samanslåinga få eit inndelingstilskot på 16,2 millionar kroner. Dette skal kompensere for tapet av eit basistilskot og eit småkommunetilskot. Kommunen vil få fullt tilskot til og med 2026 før tilskotet blir trappa ned dei følgjande fem åra.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...