Heim Nyhende Ny kommune i Nord-Trøndelag

Ny kommune i Nord-Trøndelag

Frå nyttår vart Inderøy og Mosvik kommune i Nord-Trøndelag til ein kommune; Inderøy kommune. Med denne samanslåinga er talet på kommunar i Noreg 429.

Samanslåinga av Mosvik og Inderøy vart formelt vedteke  i november 2010, og den nye kommunen består no av omlag 6 700 innbyggjarar. Det nye kommunestyret vart vald ved kommunevalet hausten 2011.

I 2010 styrka regjeringa støtta til kommunar som slår seg saman. Dei får no dekka alle dei kostnadane som er naudsynt for å få på plass ei samanslåing, melder Kommunal og regionaldepartmentet i ei pressemelding. Mosvik og Inderøy fekk utbetalt 14,6 millionar kroner. Nye Inderøy kommune vil etter samanslåinga få eit inndelingstilskot på 16,2 millionar kroner. Dette skal kompensere for tapet av eit basistilskot og eit småkommunetilskot. Kommunen vil få fullt tilskot til og med 2026 før tilskotet blir trappa ned dei følgjande fem åra.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...