Heim Nyhende Ny barnesong om vekedagane

Ny barnesong om vekedagane


Tysdag ho er mild og fin. Blyg som snøklokka om våren … Onsdag, derimot, er ein virvelvind. Slik går dagane i den nye songen om vekedagane som Nynorsksenteret har fått laga.

Vekedagane er altså ein splitter ny barnesong, på nynorsk. Den har kome til som eit resultat av Nynorsksenteret sitt ønskje om at det skal finnast fleire brukssongar for barn på nynorsk. 

Men eigentleg byrja songen som eit dikt, fortel Arild Torvund Olsen ved Nynorsksenteret. 

– Me kontakta Hilde Myklebust, som er lyrikar og har skrive bøker for både vaksne og born, for å høyre om ho kunne skriva eit dikt om vekedagane. Resultatet vart så fint at me fann ut at me ville gjere meir med teksten, seier Olsen.

Animatøren Martine Grande fekk i oppdrag å lage illustrasjonar til teksten. Ho har tidlegare laga filmen om Jakob og Neikob. Heidi Marie Vestrheim, musikar og programleiar i NRK Super, har sett tonar til Vekedagane. No er det berre for små og store å ta songen i bruk. 

– På heimesidene til Nynorsksenteret kan folk sjå ein illustrert musikkvideo til songen, laste ned innspelinga til Heidi Marie Vestrheim, skrive ut illustrerte ark for kvar vekedag eller skrive ut songteksten med gitargrep. Og alt er gratis, seier Arild Torvund Olsen. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...