Heim Nyhende Ny dagleg leiar ved Hauge-senteret

Ny dagleg leiar ved Hauge-senteret

Geir S. Netland ny dagleg leiar ved Olav H. Hauge-senteret.

 

Filmprodusenten Geir S. Netland (53) frå Bryne er tilsett som dagleg leiar ved Olav H. Hauge-senteret i Ulvik Han tek til i stillinga 1. mars 2013.

– For meg er dette eit stort og spennande steg inn i eit nytt fagfelt, sa Netland då han blei presentert på ein pressekonferanse i Ulvik måndag.

– Olav H. Hauge var ein internasjonalt orientert diktar, og er framleis respektert i mange ulike kulturar. Det universelle i det nære, opnar for spennande formidling av Hauge og anna nynorsk poesi.

– Netland har gjort alt Hauge-senteret treng, berre i ein annan del av kulturlivet. Det er stas å få ein så røynd person med på laget, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum, som eig og driv Hauge-senteret. 12 personar søkte på stillinga.

Netland er busett i Stavanger, men flyttar til Ulvik. Med tida vonar han at kona og filmskaparen Vigdis Nielsen som er frå bygda, kjem etter.

Geir S. Netland har arbeidd med film og kino i fleire tiår. Han kjem til Hauge-senteret frå Phantomfilm i Stavanger, der han har vore filmprodusent sidan 2010. Phantomfilm laga i 2010 dokumentarfilmen «Veien til Diyarbekir» om ein kurdisk musikar som blei nominert til Prix Europa. Det siste tiåret har Netland produsert ei rekkje dokumentarfilmar og fjernsynsseriar for NRK og TV2, og vunne prisar for fleire kortfilmar.

Tidlegare har Netland mellom anna vore kinosjef på Bryne og i Sandnes og kinodirektør i Stavanger. Netland har vore styremedlem i Maijazz og i Norsk Film AS, og medlem i programrådet for Kinokino – senter for kunst og film. Han var sentral i oppbygginga av barne- og ungdomsfilmfestivalen Buff i Sandnes, som seinare skifta namn
til Fabu. Vinteren 2012-13 har han prosjektansvar for ulike arrangement i samband med Spellemannprisen i Stavanger.

Med Netland på plass har Hauge-senteret tre faste medarbeidarar. Styret i Nynorsk kultursentrum vedtok nyleg driftsbudsjettet for 2013. Der er det sett av midlar til den fjerde og siste stillinga ved Hauge-senteret frå hausten 2013.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...