Heim Nyhende Ny redaktør i Allkunne

Ny redaktør i Allkunne

Per Magnus Finnanger Sandsmark (26) frå Halden blir ny redaktør i det digitale oppslagsverket Allkunne.

– Aldri har kunnskap vore så viktig og kvardagsleg som no. Dei fleste spørsmål kan svarast på ved å søkje etter dei riktige kjeldene. Allkunne skal vere ein del av denne kvardagen, seier Sandsmark. Han tek til i stillinga over nyttår.

Tidlegare redaktør Audhild Gregoriusdotter Rotevatn er blitt dekan ved Høgskulen i Volda, og Stina Aasen Lødemel frå Ørsta er konstituert redaktør frå i dag etter å ha arbeidd som redaksjonssekretær i Allkunne i seks år. – Lødemel kan svært mykje om digitale medium, og eg er glad for at ho no vil utvikle Allkunne vidare, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

Redaksjonelt sjølvstende

Allkunne.no er det einaste redigerte leksikonet på nynorsk. Det allmenne leksikonet blei opna i 2009 og inneheld vel 22 000 artiklar. I tillegg til dei tilsette har Allkunne ein tverrfagleg redaksjon frå heile landet. Kulturdepartementet løyver årlege tilskot til Allkunne som eit språkpolitisk tiltak.

Allkunne blei etablert som aksjeselskap i 2008. Frå 1.8.2016 blir Allkunne drive vidare som driftsavdeling i Nynorsk kultursentrum på linje med Aasen-tunet og Hauge-senteret.

– Redaktøren arbeider like sjølvstendig som før og kan ikkje overstyrast av verken styret eller meg, seier direktør Ottar Grepstad. Med endra driftsform er han sikker på at Allkunne og Nynorsk kultursentrum får endå meir ut av midlane som står til rådvelde.

Flyttar til Sunnmøre

Det siste året har Sandsmark arbeidd ved Hauge-senteret i Ulvik. Der har han mellom anna hatt ansvaret for programmet til Ulvik poesifestival, som opnar neste veke. Han har vore folkevald politikar og politisk rådgivar i Venstre, og dei to siste åra har han vore engasjert i tidsskriftet Minerva. Sandsmark er master i kulturhistorie og museologi med ei avhandling om immateriell kulturarv, har vore gjesteførelesar og skrive i fleire publikasjonar.

– Eg gler meg til å flytte til Sunnmøre, arbeide med Allkunne, vere med på å utvikle Nynorsk kultursentrum vidare og gjennom dette styrkje den nynorske skriftkulturen, seier Per Magnus Finnanger Sandsmark.

– Etter kvart er det økonomisk-administrative spesialistar som leier mange kulturinstitusjonar. Sandsmark viser at tida for den grundige generalisten likevel ikkje var forbi, seier Ottar Grepstad.

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...