Heim Nyhende Nye leiarar i Vestlandsrådet

Nye leiarar i Vestlandsrådet

Vestlandsrådet har fått ny leiar og ny sekretariatsleiar. Tom-Christer Nilsen, fylkesordførar i Hordaland, er blitt leiar av rådet. Odd Erik Hansgaard er tilsett som ny sekretariatsleiar.

Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen i Hordaland tok over leiarfunksjonen i Vestlandsrådet etter nyttår. Han tok over etter fylkesordførar Janne Johnsen i Rogaland.

Leiarvervet i Vestlandsrådet går på rundgang mellom dei fire fylkeskommunane som er medlem av Vestlandsrådet. I 2013 tek Sogn og Fjordane over leiarvervet.

Odd Erik Hansgaard blir ny sekretariatsleiar for Vestlandsrådet etter Trond Ueland, som gjekk av ved årsskiftet. Hansgaard tiltrer i stillinga 1. februar. Kontorstad vil vere Stavanger.

Sekretariatsleiaren er dagleg leiar for sekretariatet for Vestlandsrådet, og skal førebu og følgje opp saker for Vestlandsrådet.

Vestlandsrådet er eit formelt samarbeidsråd på Vestlandet oppretta av fylkeskommunane Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vestlandsrådet skal mellom anna styrke landsdelen både nasjonalt og internasjonalt, koordinere den politiske innsatsen til beste for landsdelen innanfor definerte satsingsområde og fremje andre politiske saker av felles interesse. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...