Heim Nyhende Nye tekstar frå Olav H. Hauge

Nye tekstar frå Olav H. Hauge

I dag lanserte Haugesenteret bok med ei rekkje ukjende og upubliserte tekstar av Olav H. Hauge.

«Olav H. Hauge og ‘Gamalt frå Ulvik’» er ei samling kortprosa, dikt, ord og uttrykk som er funne i kladdebøkene til Olav H. Hauge. Dei eldste tekstane er frå 1932, heile 14 år før han debuterte, då Hauge var 24 år gammal.

Forfattar Arne Skjerven meiner dette beviser at Hauge også skreiv dikt i løpet av den tyske okkupasjonen under andre verdskrigen. Korleis skulle han elles fått debutert med ei diktsamling i 1946, spør Skjerven.

I tillegg til dikt er det altså nye aforismar, eller stingord som Olav H. Hauge kalla dei, og ei ordsamling med i boka. Kladdebøkene inneheld også små soger og forteljingar frå Hardanger, rim og reglar og anna stoff, mellom anna mykje han har skrive ned etter mor si, Katrina Hauge, fortel Haugesenteret.

– Her er hundrevis av soger der me sit att med sjølve kjøtet, beinet og margen, ofte ei hending skriven i slåande kortform, seier Arne Skjerven.

Utgivarane har tileigna boka til Olav H. Hauge-senteret.

– Skjerven og Bergo har med raus hand stilt opp for Olav H. Hauge-senteret. No får vi endeleg gi noko attende ved å leggje til rette for denne bokutgivinga, seier fungerande dagleg leiar Ottar Grepstad ved Hauge-senteret.

I si tid kom 12 kladdebøker og ein del handskrivne lausblad frå Bodil Cappelen til Ulvik lokalhistoriske arkiv. Etter avtale med Ulvik lokalhistoriske arkiv overtok Olav H. Hauge-senteret i november 2011 ansvaret for kladdebøkene.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...