Heim Nyhende Nynorsk Forum skal diskutere Språkåret 2013

Nynorsk Forum skal diskutere Språkåret 2013

Ei av sakene som skal diskuterast i Nynorsk Forum neste onsdag 19. oktober er Språkåret 2013. Den endelege prosjektplanen skal leggjast fram for styret i Nynorsk Forum innan 15. januar neste år.

Regjeringa løyver som kjent 2,2 millionar kroner til Nynorsk kultursentrum til førebuing av Språkåret 2013 og planlegging av Olav H Hauge-senteret i Ulvik. Korleis fordelinga blir mellom dei to prosjekta er ikkje klart ennå.

– Løyvinga avklarar at det blir eit språkår i 2013, og at arbeidet kan halde fram i 2012. Det gir også arbeidet i styringsgruppa eit trygt grunnlag og tyder på vilje i regjeringa til å satse meir på Språkåret – berre vi gjer jobben vår godt, står det i saksframlegget til Nynorsk Forum sitt styremøte, som prosjektleiar for Språkåret 201, Jens Kihl, har skrive.

Kihl har jobba med prosjektet sidan juni. Prosjektleiaren er sekretær for styringsgruppa som består av:

Leiar Grete Riise (64), Bergen (Sunnmøre), seniorrådgivar Fylkesmannen i Hordaland

Bodil Aurstad (40), København (Trøndelag), språkkoordinator i Nordisk ministerråd

Ola E. Bø (63), Oslo (Ryfylke), dramaturg Det Norske Teatret

Torbjørn Røe Isaksen (33), Oslo (Porsgrunn), stortingsrepresentant

Camara Joof (22), Oslo (Gambia), musikar

Aili Keskitalo (43), Kautokeino, leiar Norske Samers Riksforbund og sametingsrepresentant

Janne-Kristin Svarstad Nygård (22), Oslo (Sunnfjord), leiar Norsk Målungdom

Vigdis Moe Skarstein (65), Oslo (Helgeland), nasjonalbibliotekar Nasjonalbiblioteket

Arnfinn Muruvik Vonen (50), Oslo (Trøndelag), språkdirektør

Det er allereie kome inn forslag til over 200 aktuelle samarbeidspartnarar for Språkåret 2013.

– Så langt er mellom anna desse kontakta: Allkunne, Bibelselskapet, Blåmann barnebokklubb, Den norske UNESCO-kommisjonen, Diktardagane 2013 (Lom), Hordaland Teater, Kringkastingsringen, Litteraturhuset i Bergen, Litteraturnettverket, Norsk forfattersentrum, Norsk litteraturfestival, Norsk Målungdom, Norsk ordbok 2014, NRK Nynorsk mediesenter, Opera Nordfjord, Posten Norge, Selja forlag, Skald forlag og Sogn og Fjordane teater, skriv prosjektleiaren i saksframlegget.

Sjølv om styringsgruppa ikkje har hatt sitt første møte ennå, kan Kihl skissere nokre av dei større prosjekta Språkåret 2013 skal bestå av. Ulike bok- og formidlingsprosjekt, applikasjonar til smarttelefonar, bruk av sosiale medium, vandreutstillingar til skular, kulturhus og bibliotek, verdskonferanse om språk, pedagogiske opplegg til skulen, ulike nasjonale konferansar, samarbeid med dei andre jubilantane om lokale debattmøte om språk, demokrati og mangfald og leselystprosjekt blir nemnde i saksframlegget.

For 2012 har Nynorsk kultursentrum søkt om 2,4 millionar kroner til vidare planlegging av Språkåret 2013. For 2012 har eit samrøystes Nynorsk Forum også rådd til at regjeringa løyver 4 millionar kroner til dei første større prosjekta i Språkrådet 2013.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...