Heim Nyhende Nynorsk Forum står samla bak LNK

Nynorsk Forum står samla bak LNK

Nynorskrørsla krev totalt 10,5 millionar ekstra i statsbudsjettet.

 

Nynorsk forum, som er eit samarbeidsorgan for tjue nynorske institusjonar, organisasjonar og bedrifter, krev at statsbudsjettet blir styrkt med 10,5 millionar kroner til ulike nynorsktiltak.

Forumet meiner summen bør fordelast slik: 1,8 millionar til Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK), 4 millionar til digitalisering og vidare drift til Norsk Ordbok, 2,5 millionar til Det Norske Teatret og 2,2 millionar til Nynorsk avissenter i Førde.

I grunngjevinga peikar Nynorsk Forum mellom anna på at løyvingane til nasjonale og regionale nynorsktiltak dei siste fjorten åra aldri har vore lågare i prosent av det samla kulturbudsjettet. Medan nynorskindeksen i 2000 var 3,4 prosent, har indeksen for 2015 falle til 2,6 prosent.

– Løyvinga til nynorsktiltak måtte ha vore 70 millionar kroner høgare i 2015 for å vera på nivå med 2010, skriv forumet. Nynorskindeksen var då 3,2 prosent.

Nynorsk Forum meiner i tillegg at framlegget om kutt i pressestøtta må trekkjast tilbake slik løyvinga aukar med 50 millionar kroner.

– Dette vil mellom anna styrkja ei rekkje av dei avisene som fremjar språkleg jamstilling ved å bruka nynorsk på riksdekkjande nivå, heiter det. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...