Heim Nyhende Nynorsk kan bli redninga for Blindern-tidsskrift

Nynorsk kan bli redninga for Blindern-tidsskrift

Fleire artiklar på nynorsk kan bety meir pengar for det kriseramma Blindern-tidsskriftet Argument. No blir dei skrivande medarbeidarane sett på skulebenken for å finpusse nynorsken sin.

Målet er tosidig: Å styrkje bruken av nynorsk i avisa, og samtidig få inn meir pengar i ei slunken tidsskriftkasse. Norsk kulturråd gir nemleg 25.000 kroner i pengestøtte til tidsskriftet dersom 25 prosent av tekstane er på nynorsk.

Redaktør i Argument Anna Helene Valberg ser på auka nynorskprosent som eit ekstra pluss for tidsskriftet.

– Vi ønskjer eit språkleg mangfald i tekstene våre, seier ho til avisa Universitas.

– 25 prosent er eit høgt tal, og eg trur ikkje at vi rekk første søknadsfristen, som er 1. september. Vi ser heller på dette som noko vi kan oppnå etter kvart.

– Bør tilby nynorsk

Om lag 20 studentar deltok då tidsskriftet arrangerte nynorskkurs i førre veke. Av desse var seks knytte til Argument-redaksjonen. Trine Østreng, kulturredaktør i tidsskriftet, nynorskbrukar og initiativtakar til kurset, er nøgd med at såpass mange utanfor redaksjonen valde å delta.

– Målet er at deltakarane skal føle seg tryggare på å skrive nynorsk. Samtidig ser vi dette som ein fin sjanse for Argument til å knyte til oss nye skribentar.

Kurshaldar Ingar Arnøy frå Noregs Mållag meiner det er bra at Argument no går inn for å auke nynorskdelen.

– Oslo er Noregs politiske hovudstad. Men i motsetnad til Paris, som er ein opplagt kulturhovudstad, har Oslo aldri vore det. Språket vårt bør spegle det kulturelle mangfaldet som finst i alle kantar av landet vårt. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...