Heim Nyhende Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret. Nynorsk kultursentrum var snare med å melde seg på.

– Det har i lange tider vore uttala frå styresmaktene at dei to store, nasjonale teaterscenene skal ha lik finansiering. Men sidan 1990 har det utvikla seg eit gap i finansieringa som no utgjer ein skilnad på 27 millioner kroner. Dette gapet må vi tette!

Dette var bodskapen til teatersjef Erik Ulfsby då han tala for publikum i Aasentunet fredag 9. juni. Han tok med seg skodespelar Mimmi Tamba som framførte «Let It Go» frå Disney-musikalen Frost. Musikalen har premiere 14. oktober og gjendiktinga er av ingen ringare enn Runar Gudnason. Då skal «Let It Go» truleg bli til «Det må ut».

– Det er enormt viktig for nynorsken at så mykje som 100 000 barn vil få eit forhold til denne musikalen i nynorsk språkdrakt, sa teatersjefen då han lanserte kampanjen «Tett gapet».

Dei vender seg no til publikum og institusjonar for å vere med på dugnaden og finansiere kampanjen. Det er høve til å kjøpe plakatar og billettar til strøyma arrangement og dei aller største donasjonane går til å kjøpe eit sete i teatersalen.

Og Nynorsk kultursentrum var ikkje tunge å be.

– Det er klart vi skal stille opp for å tette gapet! Det Norske Teatret er enormt viktig for den nynorske skriftkulturen, sa konstituert direktør Gaute Øvereng etter at Nynorsk kultursentrum kjøpte den første stolen i høve teateret sin kampanje.

– Vi vil bidra til å sikre at Det Norske Teatret får ei rik framtid og kan halde fram som ein robust og kvalitetssterk kulturinstitusjon.

Og dermed var den første teaterstolen selt.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...