Heim Nyhende Nynorsk kultursentrum tek over Ulvik poesifestival

Nynorsk kultursentrum tek over Ulvik poesifestival

Nynorsk kultursentrum tek over Ulvik poesifestival frå 1. januar 2014.  – Ulvik herad er svært nøgd med avtalen. Vi har stor tru på at Nynorsk kultursentrum og Hauge-senteret har den kunnskapen og erfaringa som skal til for å videreutvikle Ulvik poesifestival, seier ordførar Hans Petter Thorbjørnsen i Ulvik.

 

Ein avtale mellom Ulvik herad og Nynorsk kultursentrum er no samrøystes vedteken i både heradsstyret og i styret for Nynorsk kultursentrum. Festivalen har vore arrangert annakvart år sidan 2000, og neste festival er lagd til 4.–7. september 2014.

– Samrøystes vedtak i både formannskap og kommunestyre er ei tillitserklæring, og vi har stor respekt for det festivalarbeidet som er utført og den oppgåva vi no tek på oss, seier styreleiar Reidar Sandal i Nynorsk kultursentrum.

– Vi ønskjer å gi publikum endå meir festival for litt mindre pengar, og vi trur festivalen også vil syrkje Hauge-senteret, seier Sandal.

Avtalen inneber at Ulvik poesifestival blir ei budsjettavdeling i Hauge-senteret slik Dei nynorske festspela er i Ivar Aasen-tunet. Nynorsk kultursentrum svarar fullt ut for alle sider ved Ulvik poesifestival. I fireårsperioden 2014–17 skal det opprettast eit programråd, og det skal vere årlege kontaktmøte mellom avtalepartane om festivalen. Ulvik herad har forplikta seg til å løyve 500 000 kr i året til festivalen og yter som før teknisk assistanse ved gjenomføringa.

I tillegg til store eigeninntekter legg Nynorsk kultursentrum vekt på at både staten og Hordalland fylkeskommune satsar på festivalen.

Ulvik poesifestival blei første gongen arrangert i 2000 og har vore drive som eit kommunal føretak sidan 2003. Festivalsjef har heile tida for kultursjef Espen Eide i Ulvik herad. I 2012 omsette festivalen for 1,8 millionar kroner.

Det var Ulvik herad som i vår tok intiativ til forhandlingar.

– Vi tenkte veldig likt, og vi hadde begge høge ambisjonar. Difor kunne vi få til ein avtale som begge partar er nøgd med, seier styreleiar Reidar Sandal i Nynorsk kultursentrum.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...