Heim Nyhende Nynorsk kultursentrum tek over Ulvik poesifestival

Nynorsk kultursentrum tek over Ulvik poesifestival

Nynorsk kultursentrum tek over Ulvik poesifestival frå 1. januar 2014.  – Ulvik herad er svært nøgd med avtalen. Vi har stor tru på at Nynorsk kultursentrum og Hauge-senteret har den kunnskapen og erfaringa som skal til for å videreutvikle Ulvik poesifestival, seier ordførar Hans Petter Thorbjørnsen i Ulvik.

 

Ein avtale mellom Ulvik herad og Nynorsk kultursentrum er no samrøystes vedteken i både heradsstyret og i styret for Nynorsk kultursentrum. Festivalen har vore arrangert annakvart år sidan 2000, og neste festival er lagd til 4.–7. september 2014.

– Samrøystes vedtak i både formannskap og kommunestyre er ei tillitserklæring, og vi har stor respekt for det festivalarbeidet som er utført og den oppgåva vi no tek på oss, seier styreleiar Reidar Sandal i Nynorsk kultursentrum.

– Vi ønskjer å gi publikum endå meir festival for litt mindre pengar, og vi trur festivalen også vil syrkje Hauge-senteret, seier Sandal.

Avtalen inneber at Ulvik poesifestival blir ei budsjettavdeling i Hauge-senteret slik Dei nynorske festspela er i Ivar Aasen-tunet. Nynorsk kultursentrum svarar fullt ut for alle sider ved Ulvik poesifestival. I fireårsperioden 2014–17 skal det opprettast eit programråd, og det skal vere årlege kontaktmøte mellom avtalepartane om festivalen. Ulvik herad har forplikta seg til å løyve 500 000 kr i året til festivalen og yter som før teknisk assistanse ved gjenomføringa.

I tillegg til store eigeninntekter legg Nynorsk kultursentrum vekt på at både staten og Hordalland fylkeskommune satsar på festivalen.

Ulvik poesifestival blei første gongen arrangert i 2000 og har vore drive som eit kommunal føretak sidan 2003. Festivalsjef har heile tida for kultursjef Espen Eide i Ulvik herad. I 2012 omsette festivalen for 1,8 millionar kroner.

Det var Ulvik herad som i vår tok intiativ til forhandlingar.

– Vi tenkte veldig likt, og vi hadde begge høge ambisjonar. Difor kunne vi få til ein avtale som begge partar er nøgd med, seier styreleiar Reidar Sandal i Nynorsk kultursentrum.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...