Heim Nyhende Nynorsk versjon av Klar tale

Nynorsk versjon av Klar tale

Vox og Lettlest Media gir no ut ei elektronisk utgåve av Klar tale på nynorsk. Ugåva har fått navnet Klart og kort. 

 

Vox og Lettlest Media inngjekk ein avtale i desember 2012 om ei elektronisk utgåve av Klar tale. Sidan Klar tale har bokmål som eineform i statuttane sine måtte den nynorskve versjonen få eit nytt navn; Klart og kort.  

Klart og kort er ei avis på fire sider som vil bli sendt ut på epost kvar torsdag til skular og grupper som er interesserte. Avisa kjem ut med 40 utgåver i året, den første kjem 10. januar. Det første året vil Vox fullfinanisere avisa. 

Les også: Mange oppgåver for Vox

– Men på sikt, viss interessa blir stor, kan det bli aktuelt å både utvide avisa og gjere den om til ei abonnementsavis, seier seniorrådgjevar i Vox, Helga Arnesen. 

Ho legg vekt på at avisa blir sentral i vaksenopplæringa i nynorskkommunane, men at den også kan brukast i grunnskulane. I avisa vil ein finne både innanriks – og utanriksstoff, i tillegg er det variasjon mellom korte og lengre saker som gjer avisa lettare å lese. 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...