Heim Nyhende Nynorskfylket krev framleis statsstøtte til LNK

Nynorskfylket krev framleis statsstøtte til LNK

Understrekar at LNK gjer eit svært viktig arbeid for barn og ungdom i nynorskområda i landet.

 

Nynorskfylket er eit forum for offentlege og private organisasjonar og tiltak i Sogn og Fjordane, og arbeider for å fremje nynorsk på alle område i fylket.

I eit brev til familie- og kulturkomiteen på Stortinget og stortingsrepresetantane frå Sogn og Fjordane understrekar dei at nynorsk og bokmål er to jamstilte språk i landet, og meiner det er viktig at dei to skriftspråka våre blir omtalte slik i offentlege styringsdokument.

Nynorskfylket syner til at det nasjonale Nynorsk forum samrøystes har prioritert fire postar som treng auke på statsbudsjettet, og støttar deira vedtak.

– Vi vil særleg peike på at Landssamanslutninga for nynorskkommunar driv viktig språk- og kulturarbeid, og at dei gjer eit svært viktig arbeid for barn og ungdom i nynorskområda i landet.

Nynorskfylket peikar òg på at avisa Firda sitt nasjonale Nynorsk avissenter treng ei løyving for å kunne halde fram det vellukka arbeidet sitt.

Dei understrekar at den rike floraen av aviser i Sogn og Fjordane er avhengig av at pressestøtta blir halden oppe i ei vanskeleg overgangstid for media.

LES OGSÅ: Nynorsk Forum står samla bak LNK

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...