Heim Nyhende Nynorskfylket krev framleis statsstøtte til LNK

Nynorskfylket krev framleis statsstøtte til LNK

Understrekar at LNK gjer eit svært viktig arbeid for barn og ungdom i nynorskområda i landet.

 

Nynorskfylket er eit forum for offentlege og private organisasjonar og tiltak i Sogn og Fjordane, og arbeider for å fremje nynorsk på alle område i fylket.

I eit brev til familie- og kulturkomiteen på Stortinget og stortingsrepresetantane frå Sogn og Fjordane understrekar dei at nynorsk og bokmål er to jamstilte språk i landet, og meiner det er viktig at dei to skriftspråka våre blir omtalte slik i offentlege styringsdokument.

Nynorskfylket syner til at det nasjonale Nynorsk forum samrøystes har prioritert fire postar som treng auke på statsbudsjettet, og støttar deira vedtak.

– Vi vil særleg peike på at Landssamanslutninga for nynorskkommunar driv viktig språk- og kulturarbeid, og at dei gjer eit svært viktig arbeid for barn og ungdom i nynorskområda i landet.

Nynorskfylket peikar òg på at avisa Firda sitt nasjonale Nynorsk avissenter treng ei løyving for å kunne halde fram det vellukka arbeidet sitt.

Dei understrekar at den rike floraen av aviser i Sogn og Fjordane er avhengig av at pressestøtta blir halden oppe i ei vanskeleg overgangstid for media.

LES OGSÅ: Nynorsk Forum står samla bak LNK

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...