Heim Nyhende Samling for nynorske barnebokformidlarar

Samling for nynorske barnebokformidlarar

Dei neste to onsdagane blir det samlingar på Stord og Førde for alle som ivrar for nynorsk barnelitteratur.

 

– Målet med arrangementet er å få til ei fagleg samling der ulike aktørar rundt den nynorske barneboka møtest og deler innsikt og kunnskap, seier høgskulelektor Janne Karin Støylen ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa i Volda.

Ho har i mange år arbeidd med å formidla nynorsk barnelitteratur og er ein av bidragsytarane på formidlingstreffet som blir arrangert i Førde 12. november og på Stord 5. november.

Støylen seier det er mange aktørar som arbeider med nynorsk barnelitteratur, men ikkje alltid i lag.

– Ofte er det slik at dei ulike faggrupper møtest kvar for seg. Bibliotekarane reiser på seminar for bibliotekarar, lærarar reiser på kurs for lærarar og så vidare. Her er det eit poeng å laga ein møteplass for alle som ivrar for at den nynorske barnelitteraturen skal få fleire lesarar.

Breitt samarbeid

Det Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) som har teke initiativ til tiltaket, som er eit breitt samarbeid mellom Førde kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, høgare utdanning, forfattarar og forlag.

Målgruppa er alt frå ulike profesjonsgrupper som bibliotekarar og lærarar til foreldre og besteforeldre.

– Det vil seia den vaksne mellom barnet og boka, altså formidlaren, seier Støylen.

Prøvesteinar

– Sogn og Fjordane er nynorskfylket nummer ein her i landet. Ville det ikkje vera meir naturleg å leggja eit slikt arrangementet til ein annan stad der nynorsk er meir truga?

– Det kan eg vera einig i, men det er to svar på det spørsmålet, seier Støylen.

Ho peikar på at Landssamanslutninga av nynorskkommunar ser for seg å laga liknande arrangement saman med fylkesbiblioteka i fleire fylke.

– Hordaland og Stord er først ute med slike formidlingsseminar, veka før Førde, slik at dette arrangementet er nummer to i ei rad vi vonar blir lengre, seier Støylen. Ho omtalar dei første arrangementa som ein slags prøvesteinar.

Ho strekar vidare under at barn som veks opp i kommunar med nynorsk som administrasjonsspråk, har ein heilt annan kvardag enn barn som veks opp i kommunar med bokmål.

– Dei blir i mykje mindre grad eksponerte for sitt eige skriftspråk rundt seg. Difor er det viktig å støtta kvarandre og gjera dei vaksne som formidlar litteratur til ungane merksame på fordelane ved at barna får lesa nynorsk barnelitteratur.

– Treng ei heil rørsle

Støylen peikar på at nynorske barnebøker held svært høg kvalitet, men at det desse bøkene paradoksalt nok likevel scorar lågt på utlånsstatistikken på biblioteka og på salsstatistikken i bokhandlarane.

Ho har i mange år reist rundt i landet for å inspirera og motivera andre til å oppdaga den nynorske barnebokskatten og spreia denne til andre. No vil ho ha fleire med på laget.

– Det monnar for lite at eg reiser land og strand rundt og dryppar dropar i havet. Det trengst fleire formidlarar som kan skapa ei stor rørsle som seier det same, seier Janne Karin Støylen. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...