Heim Nyhende Nynorskpris til NRK-kommentator

Nynorskpris til NRK-kommentator

Knut Magnus Berge får Kringkastingsprisen 2012 for å bruke eit tydeleg og levande språk som folk forstår.

 

– Dette var like overveldande og overraskande som gjævt, sa Knut Magnus Berge då han torsdag tok imot Kringkastingsprisen 2012 på Det Norske Teatret.

Prisen blir kvart år delt ut til ei radio- eller tv-stemme som brukar nynorsk eller dialekt på ein framifrå måte.

– Knut Magnus Berge kommuniserer godt og naturleg, og det er lett å følgje kommentarane hans, samtidig som han står fram med ei tyngde som sømer seg sakene han kommenterer, sa Martin Toft, leiar i Kringkastingsringen, under tildelinga av prisen.

– Ein som klarer å gå denne vanskelege balansegangen, fortener all mogleg heider, heldt han fram.

Finn dei rette orda

– Eg prøvar å leite etter ord, sette dei i ein nokon lunde rett samanheng og bli forstått, seier Knut Magnus Berge sjølv om arbeidet som journalist i NRK.

Prisvinnaren ser at den jobben han gjer i NRK er viktig for nynorsken. Det siste året har han vore særleg ofte å sjå på skjermen som kommentator til 22. juli-rettssaka. Som kommentator har han som regel ikkje tid til å pønske ut gode formuleringar på førehand.

– Eg har sjeldan stikkord eller faste setningar føre meg, men eg veit kva eg skal snakke om og tek det derifrå, fortel han.

I ryggmargen

Med foreldre frå Gulen i Sogn og størsteparten av oppveksten på Stranda på Sunnmøre, har nynorsk vore eit naturleg val for Knut Magnus Berge. At han gjekk dei fire første skuleåra sine med bokmålsundervisning på Lillehammer, var inga hindring for å bruke nynorsk då han kom til Stranda som tiåring.

– Etter det har nynorsken alltid vore heilt sjølvsagt for meg, seier Berge.

I NRK har han møtt fleire språklege inspirasjonskjelder og han nemner både Herbjørn Sørebø og Ingvild Bryn, som begge tidlegare har teke imot Kringkastingsprisen.

– Eg har hatt mange nære og kjære kollegaer i NRK som har vore føredøme på klår og konsis nynorsk, seier han.

Vil nå fram

Som eit kjent NRK-ansikt følgjer folk med på kva Knut Magnus Berge seier og han får både e-postar og brev med reaksjonar på språket hans. Dei er oftast frå ivrige nynorskfolk og kan innehalde både ris og ros.

– Mange av reaksjonane kjem frå folk som påpeikar at det er viktig at det blir snakka nynorsk på den posten eg har, seier han.

Sjølv om Knut Magnus Berge aldri har rekna seg sjølv som ein våpendragar for nynorsken, er han glad for at han når fram til folk med måten han snakkar på.

– Det er det viktigaste vi gjer, og då er det kjekt å bli sett pris på. (NPK)

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...