Heim Nyhende Ordbok-heider til eldsjelene og kvardagsspråket

Ordbok-heider til eldsjelene og kvardagsspråket

Trass i at det var både kongelege, politikarar, akademikarar og anna finfolk i salen, var det eldsjelene spesielt og bidragsytarane generelt som fekk den største applausen under den høgtidlege lanseringa av Norsk Ordbok onsdag.

 

– Sekstiseks år har gått sidan første heftet i Norsk ordbok blei lansert. Vi ser no tilbake på kanskje Noregs største dugnadsarbeid, sa Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo i opningstalen under markeringa og lanseringa av det tolvte bindet og heile verket Norsk Ordbok i Universitetsaulaen i hovudstaden onsdag.

Stoppar aldri opp

Også leiaren av Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomite, Svein Harberg, heidra spesielt dei som har hatt tolmodet til å drive dette store prosjektet fram til og med siste bind.

Trass i lansering og ferdigstilling, Norsk ordbok stoppar likevel ikkje opp, ifølgje Harberg.

– Dei som imponerer med aller mest av dei eg møter i mitt politiske arbeid, er dei som ikkje gir opp i arbeidet sitt og det dei trur på, men som står på vidare. Det er i dag tid for å gi store overskrifter og store ord til dei som har bidratt til å få dette prosjektet i mål, sa han.

– Eg vil gi honnør til Universitetet i Oslo, som har tatt arbeidet fram til dette punktet – eldsjelene og dei som skal ta dette vidare, sa Herberg vidare i gratulasjonstalen sin. Og han gratulerte også Universitetet i Bergen, som no tar over ansvaret for språksamlingane og Norsk ordbok.

– Men arbeidet med Norsk ordbok stoppar ikkje opp, sa han avslutningsvis.

Med det minte han forsamlinga på at det norske språket utviklar seg kvar dag, og at dei yngre generasjonane allereie brukar nye ord som foreldra ikkje kan. Han avslutta talen med eit spørsmål til salen: Kven skal dokumentere kvardagsspråket som blir til i dag?

Tett program

Linda Eide losa forsamlinga gjennom det tette programmet onsdag. Mellom programpostane var til dømes forfattar Marit Eikemos festtale for det tolvte bindet. Marianne Aasen, medlem av kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget snakka om munnhellet «det er berre ord» og at ord ikkje berre er ord.

Språkdirektør og tidlegare leiar for Norsk ordbok, Åse Wetås, presenterte også Norsk Ordbok saman med både hovudredaktørar og prosjektdirektørar for Norsk ordbok for den gjæve forsamlinga.

Bergen gler seg over Norsk ordbok

– Ord og språk er langt mykje meir enn eit verktøy. Det er identitet og kultur.

Det sa rektor Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen i talen sin under lanseringa av Norsk ordbok onsdag.

– Det er ei glede at vi endeleg kan lansere Norsk ordbok, sa han vidare.

– Og vi ved universitetet gler oss over at vi no i samarbeid med Høgskulen i Volda skal ta over språksamlingane og ordbøkene. Dei skal vere trygge på at dei er i dei aller beste hender, lova han forsamlinga i Universitetsaulaen.

– Dette er ein del av norsk kulturarv, og vi gler oss over dei moglegheitene verket gir oss som tar over, streka han under avslutningsvis, som siste talar under arrangementet. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...