Heim Nyhende Sel og Vågå samde om nynorsk

Sel og Vågå samde om nynorsk

God framdrift i forhandlingane mellom Sel og Vågå om samanslåing.

 

Sel kommune er språknøytral, medan Vågå kommune har nynorsk som administrasjonsspråk. No har ordførarane i dei to kommunane blitt samde om språket i ein samanslått kommune.

– Vi vel nynorsk som administrasjonsspråk for den nye kommunen. Otta skulekrins har bokmål som hovudmål, dette blir vidareført. Mållova skal føljast konsekvent, understrekar Vågå-ordførar Iselin Jonassen i ei pressemelding.

Forhandlingsutvalet for Sel og Vågå hadde 9. mars sitt tredje møte. Ordførarane er godt nøgde med forhandlingane så langt.

– Det er semje om at den nye kommunen får kommunenamnet Vågå kommune, seier ordførar Iselin Jonassen.

Symbolet i kommunevåpen vil være reinen i kommunevåpenet til Vågå. Rein har vore og er ein svært viktig ressurs og identitet for våre kommunar, seier ordførarane.

Rådmannen til Otta

Administrasjonssenter med rådmannsleiinga blir foreslått lagt til Otta. Men administrative funksjonar skal delast mellom kommunehusa i Vågåmo og på Otta. Vågåmo skal ha sterke fagmiljø, som eit forsterka landbrukskontor, ei teknisk avdeling med breiddekompetanse utover den kvar av kommunane har i dag, samt løn og personal.  På Otta vil strategisk og overordna kompetanse innan plan,  økonomistyring, næring, ikt og informasjon bli plassert.

Som før

Både i Otta og i Vågå vil ein finne eit publikumsretta servicetorg. 

Lokalisering av barnehage, skule, bibliotek, helsesenter, legekontor, aldersheim og brannstasjonar blir ikkje påverka av ei samanslåing og blir vidareført i båe kommunane.

Eigedomsskatten blir den same i den nye kommunen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...