Heim Nyhende Ordskifte om den nye nynorsken

Ordskifte om den nye nynorsken


Auditoriet på Nasjonalbiblioteket i Oslo var måndag fylt av folk med sterke meiningar om den nye nynorske rettskrivingsnorma.

Språkrådet stod bak det opne høyringsmøtet om framlegget til ei ny nynorsk rettskriving. Bakgrunnen for framlegget er Språkrådet sitt arbeid med å revidere nynorskrettskrivinga, eit resultat av stortingsmeldinga «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» frå 2007–2008.

Frå talarstolen kom det innlegg frå mellom anna Noregs Mållag, Høgnorskringen, Nynorsk kultursentrum og Det Norske Samlaget, i tillegg til ei rekkje andre organisasjonar og enkeltpersonar.

– Språket vil uansett vere større enn norma, konkluderte leiar i rettskrivingsnemnda Grete Riise med då ho oppsummerte ordskiftet.

Målet med den nye nynorske rettskrivingsnorma er å etablere ei norm som skal gjere det lettare å vere nynorskbrukar, som er tydeleg for alle som bruker nynorsk som sidemål, og som er stabil over tid, heiter det i høyringspapira.

Høyringsfristen for framlegget til den nye rettskrivinga er fredag 25. februar, og innan 1. april skal nemnda levere eit endeleg forslag til styret i Språkrådet. Målet er å ta den nye rettskrivingsnorma i bruk frå 1. august 2012. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...