Heim Nyhende Ordskifte om den nye nynorsken

Ordskifte om den nye nynorsken


Auditoriet på Nasjonalbiblioteket i Oslo var måndag fylt av folk med sterke meiningar om den nye nynorske rettskrivingsnorma.

Språkrådet stod bak det opne høyringsmøtet om framlegget til ei ny nynorsk rettskriving. Bakgrunnen for framlegget er Språkrådet sitt arbeid med å revidere nynorskrettskrivinga, eit resultat av stortingsmeldinga «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» frå 2007–2008.

Frå talarstolen kom det innlegg frå mellom anna Noregs Mållag, Høgnorskringen, Nynorsk kultursentrum og Det Norske Samlaget, i tillegg til ei rekkje andre organisasjonar og enkeltpersonar.

– Språket vil uansett vere større enn norma, konkluderte leiar i rettskrivingsnemnda Grete Riise med då ho oppsummerte ordskiftet.

Målet med den nye nynorske rettskrivingsnorma er å etablere ei norm som skal gjere det lettare å vere nynorskbrukar, som er tydeleg for alle som bruker nynorsk som sidemål, og som er stabil over tid, heiter det i høyringspapira.

Høyringsfristen for framlegget til den nye rettskrivinga er fredag 25. februar, og innan 1. april skal nemnda levere eit endeleg forslag til styret i Språkrådet. Målet er å ta den nye rettskrivingsnorma i bruk frå 1. august 2012. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...