Heim Nyhende Øvst på nynorskstatistikken

Øvst på nynorskstatistikken

Kommunal- og regionaldepartementet er flinkast i klassa på nynorsk, i alle fall når ein måler bruken av nynorsk i departementa.

Lova krev at minst 25 prosent av alle offentlege dokument skal kome på nynorsk, og KRD er einaste departement som oppfyller krava i alle tre kategoriane av offentlege dokument som blir målt: ”proposisjonar og meldingar til Stortinget”, ”andre dokument av mindre omfang” og ”andre dokument av større omfang”.

Fiskeri- og kystdepartementet tronar øvst på statistikken viss ein måler gjennomsnittet av desse tre kategoriane, med eit vekta gjennomsnitt på 42,8 prosent nynorsk. Kommunal- og regionaldepartementet har eit vekta gjennomsnitt på 41,2 prosent. Fem andre departement har eit snitt på over 30 prosent, medan ti departement ligg under minstegrensa på 25 prosent. Helse- og omsorgsdepartementet kjem dårlegast ut med berre 7 prosent nynorsk. Tverrsnittet for alle departementa ligg på 22,8, altså under det lova krev.

– Eg vil sende ei oppmoding til statsrådane i departementa som ligg under minstegrensa på 25 prosent om å ta tak i dette og sikre at fleire dokument vert lagt fram på nynorsk. Eit levande nynorsk språk må brukast i det daglege, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Heile rapporten kan du lese her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...