Heim Nyhende Sender bekymringsmelding til kunnskapsministeren

Sender bekymringsmelding til kunnskapsministeren

– Utdanningsdirektoratet sitt framlegg til ny læreplan i norskfaget bryt til dels med norsk språkpolitikk, åtvarar Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

Språkrådet meiner redusert sidemålsopplæring vil svekke nynorskkompetansen i samfunnet og gjere det tyngre å vere nynorskbrukar, og no har dei sendt ei bekymringsmelding til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I brevet «Bekymringsmelding om foreslåtte læreplaner i norskfaget» peiker dei mellom anna på at framlegget til ny læreplan har ordningar som går imot den språkpolitikken Stortinget har stilt seg bak.

Reduserer nynorskkompetansen i samfunnet

Framlegget svekkjer opplæringa i nynorsk og legg opp til ei minimumsløysing for prøving av sidemål, skriv styreleiar Ottar Grepstad og dirketør Arnfinn Muruvik Vonen i brevet.

– Med redusert sidemålsopplæring vil den samla nynorskkompetansen i samfunnet minke. Då blir det tyngre for ein nynorskelev å ta med seg språket sitt til skriftleg samarbeid med andre i studie- og arbeidsliv, seier Vonen.

Ikkje i tråd med Stortingets vilje 

Stortinget har slått fast at bokmål og nynorsk skal vere likestilte, og at nynorsk må styrkjast for å gjere likestillinga meir reell. Kunnskapsministeren har fleire gongar sagt at nynorsk skal styrkjast, og at situasjonen for elevane med nynorsk som hovudmål skal betrast.

– Framlegget til ny læreplan manglar tiltak for å styrkje nynorsk og stillinga til nynorskelevane. Sidestillinga av målformene som finst i læreplanen i dag, blir svekka eller fjerna på fleire punkt. Framlegget er ikkje i tråd med verken Stortinget si vilje eller uttalar frå statsrådens, seier Arnfinn Muruvik Vonen.

Språkrådet meiner ein ny læreplan burde styrke opplæringa i båe målformer, til dømes ved å byrje tidlegare med skriftleg sidemålsopplæring.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...