Heim Nyhende Sender bekymringsmelding til kunnskapsministeren

Sender bekymringsmelding til kunnskapsministeren

– Utdanningsdirektoratet sitt framlegg til ny læreplan i norskfaget bryt til dels med norsk språkpolitikk, åtvarar Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

Språkrådet meiner redusert sidemålsopplæring vil svekke nynorskkompetansen i samfunnet og gjere det tyngre å vere nynorskbrukar, og no har dei sendt ei bekymringsmelding til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I brevet «Bekymringsmelding om foreslåtte læreplaner i norskfaget» peiker dei mellom anna på at framlegget til ny læreplan har ordningar som går imot den språkpolitikken Stortinget har stilt seg bak.

Reduserer nynorskkompetansen i samfunnet

Framlegget svekkjer opplæringa i nynorsk og legg opp til ei minimumsløysing for prøving av sidemål, skriv styreleiar Ottar Grepstad og dirketør Arnfinn Muruvik Vonen i brevet.

– Med redusert sidemålsopplæring vil den samla nynorskkompetansen i samfunnet minke. Då blir det tyngre for ein nynorskelev å ta med seg språket sitt til skriftleg samarbeid med andre i studie- og arbeidsliv, seier Vonen.

Ikkje i tråd med Stortingets vilje 

Stortinget har slått fast at bokmål og nynorsk skal vere likestilte, og at nynorsk må styrkjast for å gjere likestillinga meir reell. Kunnskapsministeren har fleire gongar sagt at nynorsk skal styrkjast, og at situasjonen for elevane med nynorsk som hovudmål skal betrast.

– Framlegget til ny læreplan manglar tiltak for å styrkje nynorsk og stillinga til nynorskelevane. Sidestillinga av målformene som finst i læreplanen i dag, blir svekka eller fjerna på fleire punkt. Framlegget er ikkje i tråd med verken Stortinget si vilje eller uttalar frå statsrådens, seier Arnfinn Muruvik Vonen.

Språkrådet meiner ein ny læreplan burde styrke opplæringa i båe målformer, til dømes ved å byrje tidlegare med skriftleg sidemålsopplæring.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...