Heim Nyhende Sender bekymringsmelding til kunnskapsministeren

Sender bekymringsmelding til kunnskapsministeren

– Utdanningsdirektoratet sitt framlegg til ny læreplan i norskfaget bryt til dels med norsk språkpolitikk, åtvarar Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

Språkrådet meiner redusert sidemålsopplæring vil svekke nynorskkompetansen i samfunnet og gjere det tyngre å vere nynorskbrukar, og no har dei sendt ei bekymringsmelding til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I brevet «Bekymringsmelding om foreslåtte læreplaner i norskfaget» peiker dei mellom anna på at framlegget til ny læreplan har ordningar som går imot den språkpolitikken Stortinget har stilt seg bak.

Reduserer nynorskkompetansen i samfunnet

Framlegget svekkjer opplæringa i nynorsk og legg opp til ei minimumsløysing for prøving av sidemål, skriv styreleiar Ottar Grepstad og dirketør Arnfinn Muruvik Vonen i brevet.

– Med redusert sidemålsopplæring vil den samla nynorskkompetansen i samfunnet minke. Då blir det tyngre for ein nynorskelev å ta med seg språket sitt til skriftleg samarbeid med andre i studie- og arbeidsliv, seier Vonen.

Ikkje i tråd med Stortingets vilje 

Stortinget har slått fast at bokmål og nynorsk skal vere likestilte, og at nynorsk må styrkjast for å gjere likestillinga meir reell. Kunnskapsministeren har fleire gongar sagt at nynorsk skal styrkjast, og at situasjonen for elevane med nynorsk som hovudmål skal betrast.

– Framlegget til ny læreplan manglar tiltak for å styrkje nynorsk og stillinga til nynorskelevane. Sidestillinga av målformene som finst i læreplanen i dag, blir svekka eller fjerna på fleire punkt. Framlegget er ikkje i tråd med verken Stortinget si vilje eller uttalar frå statsrådens, seier Arnfinn Muruvik Vonen.

Språkrådet meiner ein ny læreplan burde styrke opplæringa i båe målformer, til dømes ved å byrje tidlegare med skriftleg sidemålsopplæring.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...