Heim Nyhende Sender bekymringsmelding til kunnskapsministeren

Sender bekymringsmelding til kunnskapsministeren

– Utdanningsdirektoratet sitt framlegg til ny læreplan i norskfaget bryt til dels med norsk språkpolitikk, åtvarar Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

Språkrådet meiner redusert sidemålsopplæring vil svekke nynorskkompetansen i samfunnet og gjere det tyngre å vere nynorskbrukar, og no har dei sendt ei bekymringsmelding til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I brevet «Bekymringsmelding om foreslåtte læreplaner i norskfaget» peiker dei mellom anna på at framlegget til ny læreplan har ordningar som går imot den språkpolitikken Stortinget har stilt seg bak.

Reduserer nynorskkompetansen i samfunnet

Framlegget svekkjer opplæringa i nynorsk og legg opp til ei minimumsløysing for prøving av sidemål, skriv styreleiar Ottar Grepstad og dirketør Arnfinn Muruvik Vonen i brevet.

– Med redusert sidemålsopplæring vil den samla nynorskkompetansen i samfunnet minke. Då blir det tyngre for ein nynorskelev å ta med seg språket sitt til skriftleg samarbeid med andre i studie- og arbeidsliv, seier Vonen.

Ikkje i tråd med Stortingets vilje 

Stortinget har slått fast at bokmål og nynorsk skal vere likestilte, og at nynorsk må styrkjast for å gjere likestillinga meir reell. Kunnskapsministeren har fleire gongar sagt at nynorsk skal styrkjast, og at situasjonen for elevane med nynorsk som hovudmål skal betrast.

– Framlegget til ny læreplan manglar tiltak for å styrkje nynorsk og stillinga til nynorskelevane. Sidestillinga av målformene som finst i læreplanen i dag, blir svekka eller fjerna på fleire punkt. Framlegget er ikkje i tråd med verken Stortinget si vilje eller uttalar frå statsrådens, seier Arnfinn Muruvik Vonen.

Språkrådet meiner ein ny læreplan burde styrke opplæringa i båe målformer, til dømes ved å byrje tidlegare med skriftleg sidemålsopplæring.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...