Heim Nyhende Populært hefte om kropp og helse

Populært hefte om kropp og helse

Vox sitt temahefte på nynorsk om kropp og helse kunne i år fått status som bestseljar, om det ikkje var for at det var gratis.

Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Vox, har flytta til nye lokale. I samband med flyttinga har dei tømt lagera. Bøker og hefte er selde til låge prisar eller delte ut gratis. Temaheftet om kropp og helse er utvikla til bruk i norskopplæringa for framandspråklege. Det er i stor grad innvandrarkvinner som sjølv har utforma heftet, og det er særleg retta mot deltakarar med kort skulegang frå heimlandet. Det har eit enkelt og lettfatteleg språk.

Mange klassesett

Seniorrådgjevar Helga Arnesen i avdelinga for integrering fortel om stor interesse.

– Vi har sendt ut fleire hundre hefte. Mottakarane betalar berre porto. Interessa har ikkje berre vore frå dei som driv med språkopplæring, vi har også sendt heftet som klassesett til fleire vidaregåande skular med studieretning for helse- og omsorgsfag. Det enkle språket gjer at heftet høver godt også for dei, seier Arnesen og legg til at det framleis finst nokre hundre hefte att. Dei kan tingast gjennom Vox si heimeside www.vox.no.

Nynorsk no!

Vox arbeider også med materiell for førstegangsopplæring i norsk. Eitt av satsingsområda er å få inn meir nynorsk, og i haust er tekstbok og arbeidsbok til læreverket «Nynorsk no!» lansert på Fagbokforlaget. Det skal også lagast lydbok til dette læreverket. I 2012 skal også «NorskPluss» for spor 1 gjevast ut på Cyberbook i nynorskutgåve. Denne læreboka skal ha ei arbeidsretta vinkling. NorskPluss er eit komplett læremiddel med ein omfattande nettressurs tilpassa Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...