Heim Nyhende Pris til hytte frå krigen

Pris til hytte frå krigen

Fieldfarehytta i Tafjordfjella i Sunnmøre har fått Claus Hellbergs minnepris for 2011.

 

 

Fieldfarehytta er ei ubetent turistforeningshytte, og den er ein tru kopi av bygninga som var base for Kompani Linge under andre verdskrigen, fortel Sunnmørsposten.

Hytta vart opprinneleg bygd av tre offiserar våren 1944, og offiserane budde her det siste krigsåret. Etter krigen forfall hytta, men den vart seinare restaurert på dugnad. Fieldfarehytta vart gitt i gåve til Ålesund og Sunnmøre Turistforening i 1990.

Joachim Rønneberg (92) var ein av dei tre sabotørane som bygde hytta, og han mottok prisen på vegner av hytta under ein seremoni 2. desember. Rønneberg har også vore sentral i restaureringa av Fieldfarehytta.

Claus Helbergs minnepris blir kvart år delt ut til lag og foreningar som i særleg grad har bidratt til bevaring av kulturminne i skog og fjell. Claus Helberg var aktiv i motstandsarbeidet under krigen og var ein del av Kompani Linge.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...