Heim Nyhende Regjeringa vil ha brevposten over på nett

Regjeringa vil ha brevposten over på nett

Kvart år sender offentlege verksemder ut meir enn 125 millionar brev på papir. No har regjeringa endra regelverket for å gjere det lettare å gå over til nettbasert kommunikasjon.


Tidlegare måtte forvaltninga be om samtykke til kommunikasjon på nett. Men med dei nye reglane er samtykke ikkje lenger nødvendig. I staden må innbyggjarar som føretrekkjer brev på papir, reservere seg mot dei nettbaserte løysingane.

Dei nye reglane blei vedtekne i statsråd fredag.

– Vi har lenge fylt ut sjølvmeldinga på nett og logga oss inn for å sjå skatteoppgjeret. Regelendringa banar veg for meir av slik nettbasert kommunikasjon, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

– For folk flest betyr det betre tenester, raskare svar og greiare oversikt over korrespondansen med det offentlege, forsikrar han.

Regjeringa har samtidig gjort endringar i eforvaltningsforskrifta for å skjerpe krava til informasjonstryggleik. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...