Heim Nyhende Saknar språkforsking

Saknar språkforsking

 

Det er stort sett sosiologiske og politiske grunnar til å kalle bokmål og nynorsk for målformer og ikkje for ulike språk, meiner fleire språkforskarar.

– Vi meiner at moderne språkforsking gir oss eit anna grunnlag og gode argument for å seie at det faktisk dreier seg om to ulike språk. I alle høve trengst det mykje meir forsking på korleis barn lærer både bokmål og nynorsk, og ikkje minst den store dialektvariasjonen i norsk. Her er det mildt sagt upløgd mark som berre ventar på oss språkforskarar, skriv Terje Lohndal, Mila Vulchanova, Tor Anders Åfarli  ved Institutt for språk og litteratur på NTNU i Aftenposten.

Forskarane stiller spørsmålet om kva me veit om den norske situasjonen og bokmål og nynorsk?

– Ved NTNU har vi starta med å utforske dette spørsmålet. Eit eksperiment som har blitt presentert i ein rapport frå Språkrådet, syner at dersom du skriv nynorsk, les du bokmål raskare, slår språkforskarane fast.

– I undersøkinga skulle 50 deltakarar prøve å kjenne att 540 ord. Dei såg eitt ord om gongen, der nokre var oppdikta mens andre var ekte. Resultatet var at deltakarane generelt kjende att ord på bokmål raskare enn ord på nynorsk. Men det som var spesielt interessant, var at dei som skriv nynorsk ofte, kjende att ord frå både bokmål og nynorsk raskare enn dei som ikkje skriv nynorsk ofte.

– Dette var ein måte å teste tilhøvet mellom bokmål og nynorsk på, og vi skal vere dei første til å seie at vi treng meir forsking på området

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...