Heim Nyhende Samarbeider for heiltidskultur i kommunane

Samarbeider for heiltidskultur i kommunane

KS og dei største fagforbunda i kommunesektoren går saman om å jobbe for ein heiltidskultur i kommunesektoren.

 

Administrerande direktør i kommunesektorens arbeidsgjevarorganisasjon KS, Sigrun Vågeng, leiar i Fagforbundet, Jan Davidsen, leiar i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By og leiar i Delta, Erik Kollerud, møttest tysdag for å underskrive erklæringa «Det store heiltidsvalet».

– Dette er ikkje eit bindande juridisk dokument, men ei viljeserklæring som vi skal ta med oss vidare til det arbeidet som vert gjort lokalt, sa Vågeng under signeringa.

Både KS og arbeidstakarorganisasjonane har sett seg leie på at kommunesektoren er den einaste sektoren der fleirtalet jobbar deltid. I pleie- og omsorgssektoren i kommunane jobbar meir enn to tredelar deltid.

I erklæringa peikar partane på at deltidskulturen i kommunane både svekkjer kvaliteten på tenestene til brukarane, er uheldig for den einskilde tilsette sine løns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og at dei mange små stillingsbrøkane gjer det vanskeleg å rekruttere arbeidskraft. (NPK)

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...