Heim Nyhende Samarbeider for heiltidskultur i kommunane

Samarbeider for heiltidskultur i kommunane

KS og dei største fagforbunda i kommunesektoren går saman om å jobbe for ein heiltidskultur i kommunesektoren.

 

Administrerande direktør i kommunesektorens arbeidsgjevarorganisasjon KS, Sigrun Vågeng, leiar i Fagforbundet, Jan Davidsen, leiar i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By og leiar i Delta, Erik Kollerud, møttest tysdag for å underskrive erklæringa «Det store heiltidsvalet».

– Dette er ikkje eit bindande juridisk dokument, men ei viljeserklæring som vi skal ta med oss vidare til det arbeidet som vert gjort lokalt, sa Vågeng under signeringa.

Både KS og arbeidstakarorganisasjonane har sett seg leie på at kommunesektoren er den einaste sektoren der fleirtalet jobbar deltid. I pleie- og omsorgssektoren i kommunane jobbar meir enn to tredelar deltid.

I erklæringa peikar partane på at deltidskulturen i kommunane både svekkjer kvaliteten på tenestene til brukarane, er uheldig for den einskilde tilsette sine løns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og at dei mange små stillingsbrøkane gjer det vanskeleg å rekruttere arbeidskraft. (NPK)

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...