Heim Nyhende Sandøy inn i LNK

Sandøy inn i LNK

Sandøy kommune melder seg no inn i LNK. – LNK har ein god del faglege tilbod som me kan nyte godt av, seier rådmann Lasse Larsson Fjørtoft.

 

Sandøy har lang historie som ein bevisst nynorskkommune. Og rådmann Fjørtoft meiner difor det er på høg tid dei også blir medlem i LNK.

– Det er viktig for oss å pusse støv av signaleffekten som eit medlemskap kan gi både innad i organisasjonen, men også utad. Me har nynorsk både som opplæringsspråk og administrasjonsspråk i kommunen, men me opplever også eit trykk av bokmål. Mange av ungdommane våre vel også bokmål når dei går frå ungdomsskulen og over til vidaregåande.

– Så dette handlar også om å gi ungdommane våre ein god språkleg ballast, slår han fast.

Han viser til at kommunen heile tida må jobbe med språk, og vere bevisste på at dei er ein nynorskkommune.

– Den språklege profilen vår gjer seg ikkje sjølv. Dette handlar også om at nynorsk er det skriftsspråket som ligg tettast opp mot talemålet vårt.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...