Heim Nyhende Vil ha meir språkrøkt

Vil ha meir språkrøkt

Leiaren i Norsk Oversetterforening, Cecilie Winger, ber språkrådet sin nye direktør, Arnfinn Muruvik Vonen, om å setje språkrøkt på dagsordenen. Ho får støtte av Riksmålsforbundet.

– Aldri før har det norske språket utvikla seg like hurtig, og dét utan at språkbrukarane har tydelege korrigerande rettesnorer, seier Cecilie Winger i eit innlegg i Aftenposten.

Ho peikar på at interessa for språkrøkt var større før.

– Avisene legg ned sine korrekturavdelingar. Lærarane rettar ikkje like flittig. Instansen som skal skilje klint og kveite har falle bort. Det er ikkje lenger noko ideal å skrive korrekt. Alt er lov. Det viktigaste er gleda over å utrykkje seg, held ho fram.

Ho viser til at alle i dag er potensielle kulturprodusentar med eigne bloggar, deltaking i nettdebattar og gjennom sosiale medium.

– Dette skjer gjerne nedrabla på eit haltande norsk, med ein dialektal ortografi som ville gjere Hans Jæger stolt, men som gir mange profesjonelle språkbrukarar rykningar rundt augo og ufrivillige spasmer i raudblyanthanda, slår Winger fast.

Ho får bastant støtte frå Trond Vernegg, som er formann i Riksmålsforbundet. Han vil at staten skal gripe inn og utvide momsfritaket.

– Fritaket frå meirverdiavgifta må bli utvida til e-bøker og digitale medium. Norskundervisninga må styrkast, og staten bør bidra til fleire språkrøkttiltak, meiner Vernegg.

Han oppmodar også andre språkinstansar til å engasjere seg.

– Vi håpar at Arnfinn Muruvik Vonen og Språkrådet, Noregs Mållag og alle andre med interesse for norsk språk vil vere med på eit lyft som må til for å setje språkrøkt på dagsordenen. Det dreier seg om noko så viktig som norsk språk og kultur, sluttar formannen i Riksmålsforbundet.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...